Налаштування екрана й операцій для друку збережених файлів

Якщо натиснути параметр <Доступ до збережених файлів> на екрані <Головне меню>, а потім натиснути <Мережа> або <Носій пам’яті>, щоб надрукувати файли, відобразиться наведений нижче екран налаштування.
Залежно від функцій докладні відомості наведено в описі функції <Copy>.

Екран налаштування для мережевого носія/носія пам’яті

Екран параметрів друку

Поточний стан параметрів і кнопки параметрів

Відображає стан параметрів, як-от формат паперу для друку та кількість копій. Обов’язково підтвердьте параметри, щоб друк відбувався належним чином. Щоб змінити параметри, натисніть кнопку під розділом відображення. Щоб змінити кількість копій для друку, введіть потрібне значення, використовуючи цифрові клавіші.
Для друку можна вибрати колірний режим, натиснувши <Вибір кольору>.
Можна вибрати тип/формат паперу та джерело його подавання, натиснувши опцію <Select Paper>.

Кількість вибраних файлів

Показує кількість вибраних файлів.
Під час вибору кількох файлів з’являється кнопка <Змінити кількість копій>. Натисніть цю кнопку, щоб змінити кількість копій.

Натисніть цю піктограму, щоб зареєструвати поточні параметри в розділі <Пріоритетні параметри> в пункті або змінити заводські параметри друку.

<Пріоритетні параметри>

У цьому розділі можна заздалегідь зареєструвати часто використовувані параметри сканування для їх швидкого виклику в разі потреби.

<Print Range>

Укажіть цей параметр у разі вибору файлу з двома чи більше сторінками. Щоб надрукувати всі сторінки файлу, натисніть <Усі сторінки>, або натисніть <Specified Pages>, щоб указати сторінки, які потрібно надрукувати, і введіть діапазон сторінок для друку.

<Віднов. пар. за замовч.>

Змінює параметри друку на значення, зареєстровані в розділі <Змінити параметри за замовчуванням>. <Змінити параметри за замовчуванням>

<Start Printing>

Починає друк.

<Додаткові функції>

Дає змогу вказати параметри функцій, які не відображаються в розділі /. Для отримання інформації про кожний елемент параметрів див. розділ Додаткові компоненти.

<2-сторонній друк>

Виберіть тип двостороннього друку.
Якщо вибрати файл PDF, коли для параметра <Select Paper> встановлено значення <Auto> й розмір лицевої та зворотної сторінок відрізняється, сторінки друкуються як односторонні копії на папері відповідного формату. Якщо необхідно надрукувати такі сторінки як двосторонні документи, виберіть правильний формат паперу заздалегідь.

<Finishing>

Виберіть спосіб кінцевої обробки.
Доступно під час друку файлів PDF/XPS.

<Скасувати>

Скасовує параметри друку й відкриває екран вибору файлів.

Додаткові компоненти

<Роздільна здатність>

Дає змогу вибрати роздільну здатність.

<Півтони>

Дає змогу вибрати режим друку півтонів відповідно до файлу, який потрібно надрукувати.
<Resolution>: вмикає покращену якість друку, щоб контури текстових даних тощо були чіткішими. Цей режим оптимальний для друку даних, що містять багато тексту або тонких ліній.
<Gradation>: дає змогу друкувати як із плавними переходами, так і з чіткими контурами. Ви можете налаштувати цей параметр, щоб друкувати фігури та графіки, використовуючи градацію.
<Стохастичне растрування>: підходить для чіткого друку контурів даних CAD і даних, що містять текст і тонкі лінії тощо.

<Узг. форматів паперу>

Настроює розмір файлу PDF/XPS відповідно до формату паперу під час друку.

<Збільшити область друку>

Звужує пусті поля з усіх боків сторінки та збільшує область друку.

<Друк коментарів>

Додає коментарі під час друку файлів PDF.

<Пароль для відкриття док.>

Друкує PDF-файли, захищені паролем, шляхом введення пароля, який є потрібний для їх відкриття.
Якщо потрібно надрукувати кілька PDF-файлів із паролем, кожен із них має бути захищено одним паролем для використання цієї функції.

<Пропускати пусті сторінки>

Дає змогу налаштувати пристрій для виявлення пустих сторінок у документі й не друкувати їх.

<Збільшити/Зменшити>

Дає змогу настроїти розмір зображення файлів JPEG і TIFF відповідно до формату паперу під час друку.

<Орієнтація зображення>

Дає змогу налаштувати апарат на автоматичне виявлення співвідношення сторін зображення для файлу JPEG і TIFF та його друку вертикально чи горизонтально відповідно до потреб. Також можна вручну вказати вертикальний або горизонтальний друк.

<Положення друку>

Дає змогу налаштувати позицію друку для файлів JPEG і TIFF у центрі чи у верхньому лівому куті сторінки.
Щоб дізнатися більше про формати файлів, див. розділ Системні компоненти.
Відображається залишкова кількість сторінок, якщо встановлено обмеження на кількість сторінок за допомогою керування ідентифікаторами відділів. Відомості про налаштування керування ідентифікаторами відділів і обмеження на кількість сторінок див. у розділі Налаштування параметрів керування ідентифікаторами відділів.
Лише зазначені нижче функції можна встановити/змінити, коли одночасно вибрано різні типи файлів (наприклад, PDF та JPEG).
Кольор.
Select Paper
2-сторонній друк
Змінити кількість копій
8378-0AE