Проблеми з безпекою

Параметри в розділі <Парам./Реєстр.> не відновлюються, навіть якщо в параметрах політики безпеки знято прапорець.

Елементи, змінені за допомогою застосованих параметрів політики безпеки, не відновлюються простим зняттям прапорця. Зніміть прапорець і змініть відповідні параметри за допомогою кнопки (Парам./Реєстр.) або в розділі <Параметри/реєстрація> у Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).

Неможливо імпортувати параметри політики безпеки.

Чи встановили ви пароль політики безпеки, відмінний від вихідного пристрою? Видаліть пароль із пристрою адресата або встановіть такий самий пароль, що й на вихідному пристрої.
Захист параметрів політики безпеки за допомогою пароля

Екран вводу пароля адміністратора відображається, навіть якщо пароль не встановлено.

Якщо ви імпортуєте параметри політики безпеки, для пристрою адресата встановлюється такий самий пароль, якщо на вихідному пристрої встановлено пароль політики безпеки. Перевірте пароль вихідного пристрою.
8378-0R9