روشن کردن دستگاه

این بخش نحوه روشن کردن دستگاه را توضیح می دهد.
1
دقت کنید دوشاخه محکم در پریز برق وارد شده باشد.
2
درپوش کلید برق را باز کنید و آن را به طرف "" فشار دهید.
3
درپوش کلید برق را ببندید.
صفحه شروع به کار روی نمایشگر پانل لمسی ظاهر می شود.
می توانید صفحه ای را که فوراً بعد از روشن کردن دستگاه نشان داده می شود انتخاب کنید. <Use Default Screen After Startup/Restoration>
ممکن است پاسخ نمایشگر پانل لمسی و کلیدها درست بعد از روشن کردن دستگاه مناسب و درست نباشد.
اگر دستگاه از طریق یک کابل USB به رایانه Mac خاموشی وصل باشد، ممکن است زمانی که این دستگاه روشن می شود رایانه هم به طور خودکار روشن شود. در این حالت، کابل USB را از دستگاه جدا کنید. می توانید این مشکل را با استفاده از یک هاب USB بین دستگاه و رایانه نیز برطرف کنید.
838E-00H