اتصال به دستگاه های همراه

دو روش برای اتصال دستگاه های همراه به دستگاه وجود دارد، "اتصال از طریق روتر LAN بی سیم»" و "اتصال مستقیم". طبق محیط ارتباطی و دستگاهی که در حال استفاده از آن هستید، روش اتصال را انتخاب کنید.
برقراری ارتباط با دستگاه های همراه از <Mobile Portal> (صفحه <Home>). می توانید اطلاعات دستگاه همراه متصل و غیره را از اینجا تأیید کنید.

اتصال از طریق روتر LAN بی سیم

برای کسب اطلاعات در مورد نحوه اتصال دستگاه همراه به روتر LAN بی سیم، به دفترچه راهنما که همراه این دستگاه ارائه شده است مراجعه کنید، یا با تولید کننده تماس بگیرید.
اتصال به دستگاه با استفاده از روتر LAN بی سیم یا LAN با سیم. تنظیم محیط شبکه
اگر از طریق روتر LAN بی سیم به دستگاه متصل شدید، می توانید جزئیات دستگاه را در صفحه <LAN Connection> با فشار دادن <Mobile Portal> (صفحه <Home>)‏  <LAN Connection> تأیید کنید.

اتصال مستقیم

به طور مستقیم دستگاه همراه را به صورت بی سیم بدون استفاده از LAN بی سیم به دستگاه وصل کنید. این امکان وجود دارد که فوراً به صورت بی سیم حتی خارج از محیط LAN بی سیم به دستگاه وصل شوید. اتصال مستقیم
838E-0AJ