صفحه های اصلی در نمایشگر پانل لمسی

صفحه های مختلفی که در نمایشگر پانل لمسی نمایش داده می شود، در این بخش توضیح داده می شود.
صفحه <Home>
صفحه <Home‎> زمانی نمایش داده می شود که (خانه‎) را فشار دهید. صفحه <Home‎> فهرستی از دکمه های عملکرد و فعالیت ها را به عنوان ورودی عملکردهای مختلف نمایش می دهد. موارد نمایش داده شده در صفحه <Home>
صفحه ویژگی های اصلی هر عملکرد
در صفحه <Home>، دکمه های عملکرد را برای نمایش صفحه ویژگی های اصلی فشار دهید؛ که آنجا می توانید به عملکردهای اصلی مانند کپی کردن، فاکس و اسکن دسترسی داشته باشید. اگرچه نمایشگر و موارد تنظیم در صفحه ویژگی های اصلی بسته به عملکردها متفاوت است، اما می توانید تنظیمات را متناسب با نیازتان تغییر دهید. سفارشی سازی صفحه ویژگی های اصلی

مثال:
صفحه ویژگی های اصلی کپی
موارد نمایش داده شده بسته به عملکردها متفاوت است.
صفحه <Settings/Registration>
گزینه  (Settings/Register‎) را فشار دهید تا صفحه <Settings/Registration‎> نمایش داده شود. برای تغییر هر تنظیم، ابتدا این دکمه را فشار دهید، مانند تنظیمات کاغذ، تنظیمات نمایشگر و تنظیمات شبکه. در این صفحه، همچنین می توانید مقصدها را ثبت کنید، مانند نشانی های ایمیل و شماره های فاکس.

سطح منوی فعلی

اسامی صفحه سطح فعلی و یک سطح بالاتر نشان داده می شود.

فهرست مورد تنظیم

موارد تنظیمی که متعلق به سطح منوی فعلی است، در فهرستی نمایش داده می شود.
وقتی هیچ منویی زیر سطح پایینی نیست، صفحه تنظیم نشان داده می شود.
صفحه <Status Monitor>
زمانی که (Status Monitor‎) را فشار می دهید، صفحه <Status Monitor‎> نمایش داده می شود. در این صفحه، می توانید وضعیت چاپ و وضعیت انتقال، و همچنین مقدار تونر باقیمانده و میزان حافظه را بررسی کنید.

وضعیت و گزارش های کپی/چاپ/انتقال اسناد ذخیره شده

وضعیت فعلی یا گزارش مورد انتخاب شده نشان داده می شود. می توانید کپی، چاپ و انتقال فاکس را در این صفحه لغو کنید.
لغو کپی کردن
لغو ارسال فاکس
صفحه "ویژگی های اصلی اسکن"
لغو چاپ
بررسی وضعیت و سابقه چاپ

مواد مصرفی

می توانید وضعیت دستگاه مانند تونر باقیمانده یا کاغذ باقیمانده و میزان حافظه را بررسی کنید.
مشخصات نرم افزار
بررسی مقدار باقیمانده مواد مصرفی
صفحه خطا
در مواردی که خطایی روی می دهد، دستورالعمل هایی برای نحوه پاسخ به خطا نشان داده می شود. برای حل مشکل، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید. اقدام مناسب برای هر پیام
مثال:
زمانی که کاغذ گیر می کند
برای سفارشی کردن صفحه، مانند مرتب سازی دکمه ها یا ایجاد کلید میانبر، را در صفحه <Home> و صفحه "ویژگی های اصلی" فشار دهید. سفارشی کردن نمایشگر پانل لمسی
می توانید تنظیمات مربوط به نمایش صفحه را تغییر دهید، مانند اینکه کدام صفحه بلافاصله بعد از روشن شدن دستگاه نشان داده شود، و اینکه پیام باقیمانده کاغذ و تونر نشان داده شود یا نه. <Display Settings>
می توانید تنظیم کنید صفحه وقتی نشان داده شود که زمان مشخصی بدون فعالیت سپری شده باشد. <Function After Auto Reset>
838E-04K