Unitate nagusiaren mantentze-lanak

Sekzio honek deskribatu egiten du makinaren mantentzea eta kudeaketa, besteak beste, garbitze arrunta eta kontsumigarriak ordeztea. Horretaz gain, deskribatu egiten du Canon-ek emandako mantentze-zerbitzua. Mantentzean zehar hartu beharreko neurrien inguruko informazioa lortzeko, ikusi "Segurtasun-argibide garrantzitsuak" Lehen urratsak eta Aukeren tratamendua-en.

Oinarrizko garbiketa

Kontsumigarriak ordeztea

836X-016