Barrualdea

Hautsaren kontrako beiraren garbigarria

Erabili garbigarria hautsaren kontrako beira garbitzeko.

Danbor-unitatea

Paperean tonerra ezartzen duen unitatea. Danbor-unitatea ordeztea

Toner-kartutxoa

Ordeztu toner-kartutxoa agortzen denean. Toner-kartutxoa ordeztea

Finkatze-multzoa

Paperean tonerra finkatzen duen unitatea. Begiratu unitate nagusiaren barruan papera trabatu bada. Trabatutako paperak unitate nagusian

Duplex-unitatea

Paperaren bi aldeetan inprimatzeko aukera ematen duen gailua da. Begiratu unitate hau unitate nagusiaren barruan papera trabatu bada. Trabatutako paperak unitate nagusian

Hondakin-tonerraren edukiontzia

Ordeztu toner edukiontzia tonerrez beteta dagoenean. Hondakin-toner edukiontzia ordeztea
836X-009