פונקציית הפקס

דגמים עם פונקציית פקס אופציונלית
לשימוש בפונקציית הפקס, חובה להתקין את אפשרויות הפקס הנדרשות. אפשרויות מערכת
קו טלפון בשימוש ‎‏*1
רשת טלפונים ממותגת ציבורית (PSTN)
צפיפות קווי סריקה
רגילה
G3:‏ 8 pels‎‏*2/מ"מ‏ x ‏3.85 קו/מ"מ
טובה
G3:‏ 8 pels‎‏*2/מ"מ‏ x ‏7.7 קו/מ"מ
טובה מאוד
G3:‏ 8 pels‎‏*2/מ"מ‏ x ‏15.4 קו/מ"מ
טובה במיוחד
G3:‏ 16 pels‎‏*2/מ"מ‏ x ‏15.4 קו/מ"מ
מהירות שידור
Super G3:‏ ‎33.6 kbps
G3:‏ ‎14.4 kbps
שיטת דחיסה
MH, MR, MMR, JBIG
סוג שידור
Super G3, G3
גדלים לשליחת מסמך מקור
A3, B4, A4, A4R, B5‎‏*3, B5R‎‏*3, A5, A5R‎‏*4, 11"‏ x ‏17", LGL, LTR, LTRR, ו- STMTR
גודלי נייר לקבלה
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11"‏ x ‏17", LGL, LTR, LTRR, STMTR, 8K, ו- 16K
מספר משימות Memory RX
עד 320 משימות
זמני שידור
JBIG: בערך כ-2.6 שניות (בזמן שליחת הנייר המקורי A4 Canon, Normal 8 pels‏ x ‏3.85 קו/מ"מ ECM (JBIG))
*1 בעת שימוש בשירות טלפון IP, תקשורת הפקסימיליה עשויה שלא לתפקד באופן רגיל באמצעות קו טלפון IP. מומלץ להשתמש בתקשורת פקסימיליה באמצעות קו טלפון רגיל (רשת טלפונים ממותגת ציבורית).
*2 Pels מייצג אלמנטים של תמונה (פיקסלים).
*3 נשלח כ-B4.
*4 נשלח בתור A4.

מספר היעדים עבור שידור רציף

ניתן להגדיר ולשלוח לעד 256 יעדים באותו זמן. (כשמגדירים קבוצה המורכבת ממספר יעדים, כל יעד נספר כיעד נפרד.)
838F-0SK