סביבת המערכת

סריקת WSD
Windows 8.1
Windows 10
דרישות מערכת עבור ממשק המשתמש המרוחק ‎‏*1
Windows
Internet Explorer 11
Microsoft Edge
Google Chrome
Mac OS
Safari 11 ואילך
Google Chrome
תוכנות שרת להעברת דוא"ל תואמות
Microsoft Exchange Server 2013
Microsoft Exchange Server 2016
Microsoft Exchange Server 2019
PSendmail 8.14.7
תוכנות שרת לקבלת דוא"ל תואמות
Microsoft Exchange Server 2013
Microsoft Exchange Server 2016
Microsoft Exchange Server 2019
Qpopper 4.1.0
שרתי קבצים הזמינים כיעדים של שידור קבצים
FTP
Windows Server 2012: Internet Information Services 8.0
Windows 8.1/Server 2012 R2: Internet Information Services 8.5
Windows 10/Server 2016/Server 2019: Internet Information Services 10
Cent OS 7
Windows (SMB)
Windows 8.1
Windows 10
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Mac OS‏ x ‏10.13
Mac OS‏ x ‏10.14
Mac OS‏ x ‏10.15
Mac OS‏ x ‏11.0
Cent OS 7
WebDAV
Windows Server 2012: Internet Information Services 8.0
Windows 8.1/Server 2012 R2: Internet Information Services 8.5
Windows 10/Server 2016/Server 2019: Internet Information Services 10
Mac OS‏ x ‏10.13
Mac OS‏ x ‏10.14
Mac OS‏ x ‏10.15
Mac OS‏ x ‏11.0
Cent OS 7
סוגים של שרתי LDAP
Windows Server 2012 with Active Directory
Windows Server 2012 R2 עם Active Directory
Windows Server 2016 with Active Directory
Windows Server 2019 with Active Directory
דרישות מערכת עבור ‏מדריך למשתמש
Windows
Internet Explorer 9 ואילך
Microsoft Edge
Firefox
Firefox ESR
Google Chrome (לדפדוף מקוון בלבד)
Mac OS
Safari
Firefox
Google Chrome (לדפדוף מקוון בלבד)
Linux
Firefox
iOS
Safari (גלישה מקוונת בלבד)
Android
Google Chrome (לדפדוף מקוון בלבד)
*1 לפני שינוי של הגדרות המכשיר, הגדר את דפדפן האינטרנט שלך כך שיאפשר את כל קובצי ה-Cookie וישתמש ב-JavaScript.
838F-0SU