איכות התמונה

סעיף זה מתאר את הפונקציות המסייעות להפיק תמונות חדות וברורות יותר, כגון הדפסת תמונה באיכות גבוהה ופונקציות תיקון תמונה.
כוונון איכות וגימור התמונה
שליחת פקס ברורים יותר
ניתן להשיג תוצאות הדפסה משופרות באמצעות פונקציות תיקון תמונה כגון כוונון ההדרגתיות ותיקון הצפיפות.
ניתן לשפר את שחזור התמונה על ידי הצד המקבל באמצעות הגדרת ערך גמא מתאים בעת שליחת פקסים.
838F-0RY