רישום קיצורי דרך עבור הגדרות/פריטים רשומים הנמצאים בשימוש תכוף

ניתן לרשום קיצורי דרך עבור ההגדרות המוצגות בעת הלחיצה על  (הגדרות/רישום), תחת <קיצור הגדרות/רישום>. הדבר מאפשר להציג במהירות את ההגדרות, גם אם מדובר בהגדרות שהגדרתן מתבצעת עמוק בהיררכיית התפריטים.
אם האפשרות <קיצור הגדרות/רישום> אינה מוצגת במסך <בית>, לחץ על  <הגדרות ניהול בית>‏ <הגבלת תצוגת פונקציות>   <הגדרה>‏ הגדר את <קיצור הגדרות/רישום> שיש להציג.
ניתן לרשום קיצורי דרך: 10
1
לחץ על <קיצור הגדרות/רישום>. המסך <בית>
2
לחץ על <רישום>.
3
בחר את הלחצן שבו ברצונך לרשום הגדרות.
ניתן לבחור את הלחצן שהוקצה כדי לשנות את ההגדרות הרשומות.
4
בחר בהגדרות שיש לרשום כקיצורי דרך ולחץ על <אישור>.
אם אינך רוצה לרשום הגדרות, בחר <Unassigned>.
838F-058