הפעלה בסיסית

פרק זה מתאר פעולות בסיסיות הנפוצות לשימוש בכל הפונקציות, כמו למשל אופן השימוש בלוח הבקרה. פרק זה מספק גם מידע אודות אופן הקריאה של תצוגת מסך המגע והשימוש בה, והיא האמצעי העיקרי לבקרה על פעולות ביחידה הראשית.

שימוש בתצוגת מסך המגע

חלק זה מסביר כיצד להשתמש בלחצנים בתצוגת מסך המגע לביצוע פעולות שונות, כגון כוונון ההגדרות ובדיקתן. חלק זה מסביר כיצד להזין טקסט ומספרים, שהם הכרחיים לביצוע פעולות כגון רישום מידע בפנקס הכתובות ושליחת פקסים.

כניסה למכשיר

סעיף זה מסביר כיצד להיכנס למערכת כאשר מופיע מסך כניסה.

התאמה אישית של תצוגת מסך המגע

סעיף זה מסביר כיצד לסדר לחצנים ולהתאים אישית תפריטים על מנת להקל על השימוש במסכים המוצגים בתצוגת מסך המגע.

ביטול משימות

סעיף זה מתאר את אופן הביטול של משימות שליחה או הדפסה פעילות.

ציון הגדרות הצליל

סעיף זה מסביר כיצד לציין את ההגדרות של צלילים, כגון אלה המושמעים בסיום שליחת פקס או במקרה של שגיאה.

מעבר למצב שינה

סעיף זה מסביר כיצד להגדיר את מצב השינה.

רישום יעדים

סעיף זה מסביר כיצד לרשום יעדים בפנקס הכתובות או בלחצני one-touch (נגיעה אחת) לצורך שליחת פקס או מסמכים שנסרקו.
838F-04H