רישום הגדרות ויעדים הנמצאים בשימוש נפוץ בתור לחצנים אישיים/לחצנים משותפים במסך <בית>

ניתן לרשום הגדרות ויעדים הנמצאים בשימוש נפוץ במסך <בית> בתור לחצנים אישיים/לחצנים משותפים כך שניתן יהיה לאחזר הגדרות אלו באמצעות לחצן אחד.
כל המשתמשים יכולים להשתמש בכפתורים משותפים.
רק משתמשי כניסה יכולים להשתמש בכפתורים אישיים.
838F-055