יצירת חוברות

ניתן להגדיר כי המכונה תפיק עותקים ולאחר מכן לקפל אותם יחד ידנית ליצירת חוברות. ניתן להוסיף לחוברות גם שוליים לכריכה.
838F-06R