הגדרת שולי כריכה

ניתן ליצור שולי כריכה לצורך הידוק במהדק או ניקוב חורים. ניתן להגדיר את שולי הכריכה באופן נפרד עבור הצד הקדמי והצד האחורי של דפים.
לאחר הגדרת השוליים, התמונות יוזזו ברוחב השוליים ויצולמו. מסמך מקור שהתמונה שלו פרושה ממש עד קצוות הגיליון עשוי להיחתך חלקית בצילום.
1
הנח את מסמך המקור. הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <Copy>. המסך <בית>
3
לחץ על <אפשרויות> במסך תכונות הצילום הבסיסיות. מסך תכונות הצילום הבסיסיות
4
לחץ על <Gutter>.
5
בחר את מיקום השוליים.
אם האפשרות <Gutter> מוגדרת עם <‏N ב-1> (צילום של מספר מסמכי מקור על דף אחד (N on 1)), השוליים שצוינו עבור הצד הקדמי יוחלו על שני הצדדים. השוליים שצוינו עבור הצד האחורי לא יוחלו.
6
הזן את רוחב השוליים.
לחץ על <צד קדמי> או על <Back Side>, והזן את כל אחד מרוחבי השוליים.
אם תזין מספר קטן מ-0, השוליים יוגדרו בצד ההפוך ביחס למיקום שצוין בשלב 4. השתמש באפשרות זו כשברצונך להצר את רוחב השוליים בעת צילום מסמך מקור שכבר יש לו שוליים.
אם תלחץ על <±>, הערך יעבור בין <-> לבין <+>.
7
לחץ על <OK>‏  <סגירה>.
8
לחץ על  (התחל).
הצילום יתחיל.
אם אתה משתמש באפשרויות <הזזת שוליים> ו-<דו-צדדי> יחד, עקוב אחר ההנחיות שלהלן:
אם קיים מרווח בין עמודים צמודים (Gutter):
חד-צדדי דו-צדדי: הגדר מצב Gutter עבור הצד האחורי בלבד.
דו-צדדי  דו-צדדי: אינך צריך להגדיר מצב Gutter.
דו-צדדי חד-צדדי: הגדר מצב Gutter עבור הצד האחורי בלבד.
אם אין Gutter :
חד-צדדי דו-צדדי: הגדר מצב Gutter גם עבור הצד הקדמי וגם עבור הצד האחורי.
דן-צדדי  דו-צדדי: הגדר מצב Gutter גם עבור הצד הקדמי וגם עבור הצד האחורי.
דן-צדדי  חד-צדדי: הגדר מצב Gutter גם עבור הצד הקדמי וגם עבור הצד האחורי.
838F-06U