Copy Card Reader

כרטיסים זמינים
מגנטי
שיטה לקריאת כרטיסים
קריאת כרטיסים
כיוון קריאת הכרטיס המגנטי
כיוון הכנסה
אחסון/הפעלה חוזרת
הפעלה חוזרת
מידות
(ר'‏ x ‏ע'‏ x ‏ג')
‏88 מ"מ x‏ 96 מ"מ x‏ 40 מ"מ (לא כולל ערכת החיבור והכבל)
משקל
בערך ‏200 גר (כולל ערכת המצורפים והכבל)
838F-031