מפרט חומרה

סעיף זה מציג את המפרטים של היחידה הראשית ושל הציוד האופציונלי במכשיר זה. שים לב כי המפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה על כך לצורך שיפור המוצרים או מהדורות עתידיות.
לבדיקת מפרטי המערכת עבור מוצר זה, ראה מפרטי המערכת.

מפרט המכשיר

מפרטי ציוד אופציונלי

838F-02K