Copy Tray-T

גודלי נייר
מקסימום: ‏297.0 מ"מ x‏ 431.8 מ"מ
מינימום: ‏98.0 מ"מ x‏ 182.0 מ"מ
משקל הנייר
‏52 גר'/מ"ר עד ‏220 גר'/מ"ר
סוג נייר
דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, מהודק מראש, כבד 1 עד 5, איגרת ונייר מכתבים
קיבולת
A4, B5, B5R, A5R, LTR, STMTR, ו- 16K: 100 דפים (‏80 גר'/מ"ר / ‏75 גר'/מ"ר / ‏64 גר'/מ"ר)
A3, B4, A4R, 11"‏ x ‏17", LGL, LTRR, EXEC, 8K, ו- 16KR: 75 דפים (‏75 גר'/מ"ר / ‏64 גר'/מ"ר)/65 דפים (‏80 גר'/מ"ר)
מידות (ר‏ x ‏ע‏ x ‏ג)
‏258 מ"מ x‏ 373 מ"מ x‏ 103 מ"מ
משקל
0.5 ק"ג לערך
שטח התקנה כולל יחידה הראשית
(ר'‏ x ‏ע')
‏1007 מ"מ x‏ 687 מ"מ(כאשר המגש הרב-תכליתי מורחב)
838F-030