מזין דו-צדדי כפול

מנגנון הזנת מסמכי מקור
מזין מסמכים אוטומטי
גודל/סוג מסמך מקור
גודל מסמכי מקור
מקסימום: ‏297.0 מ"מ x‏ 431.8 מ"מ‎‏*1
מינימום: ‏139.7 מ"מ x‏ 128.0 מ"מ
משקל מסמכי מקור
צבע מלא:
סריקה חד-צדדית/דו-צדדית: ‏64 גר'/מ"ר עד ‏128 גר'/מ"ר
שחור-לבן:
סריקה חד צדדית (סדרה A/B): ‏42 גר'/מ"ר עד ‏128 גר'/מ"ר‎‏*2
סריקה חד-צדדית (Inch Series): ‏50 גר'/מ"ר עד ‏128 גר'/מ"ר
סריקה דו-צדדית: ‏50 גר'/מ"ר עד ‏128 גר'/מ"ר
מסמך מקור ארוך:
סריקה חד-צדדית: ‏60 גר'/מ"ר עד 90 גר'/מ"ר‎‏*3
זיהוי אוטומטי של גדלי מסמכי מקור
A3, ‏A4, ‏B4, ‏B5, ‏A4R, ‏A5, ‏B5R, ‏B6, ‏A5R
שילובי גדלי המסמכים שניתן לצלם/לסרוק ‎‏*4
מסמכים בעלי אותו רוחב: A3 ו-A4, A4R ו-A5
קיבולת מגש מסמכי מקור
100 דפים (‏80 גר'/מ"ר / ‏75 גר'/מ"ר / ‏64 גר'/מ"ר) (גובה 10 מ"מ או פחות)
10 דפים (39 g/m² עד 49 g/m²)
1 דפים (38 g/m²)
מהירות סריקה של מסמכי מקור
(A4)
סריקה חד-צדדית:
סריקה (300 dpi‏ x ‏300 dpi) ‎‏*5
צבע מלא: 70 עמודים לדקה
שחור-לבן: 70 דפים/דקה
צילום (600 dpi‏ x ‏600 dpi)
צבע מלא: 42 עמודים לדקה
שחור-לבן: 51 עמודים לדקה
סריקה דו-צדדית:
סריקה (300 dpi‏ x ‏300 dpi) ‎‏*5
צבע מלא: 35 עמודים לדקה
שחור-לבן: 35 עמודים לדקה
צילום (600 dpi‏ x ‏600 dpi)
צבע מלא: 25.5 עמודים לדקה
שחור-לבן: 25.5 עמודים לדקה
*1 מסמך מקור ארוך: 431.8 מ"מ עד 630.0 מ"מ (רק מסמך מקור אחד לסריקה חד-צדדית)
*2 מסמכי מקור השוקלים ‏38 גר'/מ"ר עד ‏128 גר'/מ"ר נתמכים בסריקת מקור בודד.
*3 הניחו רק מסמך מקור אחד בכל פעם.
*4 צילום/סריקה עם שילוב שונה מזה שתואר לעיל עלולים לגרום נזק למסמכים או לנייר להיתקע.
*5 מהירות הסריקה עשויה להשתנות, בהתאם למצב הסריקה ולסוג מסמך המקור.
838F-02R