צד אחורי

שקע חיבור טלפון (קו 1)

חבר כבל טלפון בעת חיבור המכשיר לקו טלפון.
838F-008