חלקים ותפקידיהם

חלק זה מתאר את חלקי המכשיר (החלק הקדמי, החלק האחורי והחלק הפנימי) וכיצד הם פועלים. קרא סעיף זה כדי לקבל טיפים על אופן השימוש הנכון במכשיר.
838F-006