חסימת נייר במזין

בדוק את מיקום חסימת הנייר במסך, ופעל בהתאם להליך להלן כדי להוציא את מסמך המקור.
1
הוצא כל מסמך מקור ממגש האספקה המקורי.
2
בדוק אם מסמך מקור תקוע במכסה המזין.
משוך את הידית כדי לפתוח את מכסה המזין.
אם מסמך מקור תקוע, משוך אותו בעדינות והוצא אותו עם כיוון החץ.
3
בדוק אם מסמך מקור תקוע במגש הפלט המקורי.
סובב את הידית הירוקה נגד כיוון השעון.
אם מסמך מקור תקוע, משוך אותו בעדינות והוצא אותו עם כיוון החץ.
4
בדוק אם מסמך מקור תקוע בתוך המכסה הפנימי של המזין.
פתח את המכסה הפנימי של המזין.
אם מסמך מקור תקוע, משוך אותו בעדינות והוצא אותו עם כיוון החץ.
סגור את המכסה הפנימי של המזין.
5
לאחר הוצאת כל מסמכי המקור התקועים, סגור את מכסה המזין.
6
הרם את המזין ובדוק אם נשאר מסמך מקור תקוע.
הרם את המזין ובדוק את המיקום שמצוין ב-.
אם מסמך מקור תקוע, משוך אותו בעדינות והוצא אותו עם כיוון החץ.
7
החזר את המזין למצבו המקורי.
המשך לעקוב אחר ההוראות במסך כדי להמשיך בפעולה ללא הפרעות או כדי להמשיך בניקוי חסימות הנייר.
בעת סגירת המזין, הקפד שעיניך לא ייחשפו לאור המוקרן דרך משטח הזכוכית.
838F-01X