שליחת פקסים בהצלחה

סעיף זה מתאר כיצד להימנע משגיאות שליחה פוטנציאליות הנגרמות מסריקה לא נכונה של מסמכים או מקו תפוס וכו'.
838F-07C