בדיקת החיבור לנמען לפני השליחה (שליחה ישירה)

כדי לשלוח פקסים בהצלחה ליעד הרצוי, ניתן לבדוק טרם השליחה כי הנמען מחובר ומוכן להתחיל בתקשורת. היות שהמכשיר עוקף את הזיכרון בעת סריקת מסמכי מקור, ניתן לשלוח פקסים גם כאשר אין זיכרון זמין.
1
הנח את מסמך המקור. הצבת מסמכי מקור
כדי לשלוח דפים מרובים, הנח את מסמכי המקור במזין. כאשר מסמך מקור מונח על משטח הזכוכית, ניתן לשלוח דף אחד בלבד.
2
לחץ על <פקס>. המסך <בית>
3
ציין את היעד במסך תכונות הפקס הבסיסיות. מסך תכונות הפקס הבסיסיות
4
ציין את הגדרות הסריקה כנדרש. פעולות בסיסיות בשליחת פקסים
5
לחץ על <אפשרויות>‏  <שליחה ישירה>‏  <סגירה>.
6
לחץ על  (התחל).
המכשיר יחייג את מספר הנמען. כאשר המכשיר מתקשר ומתחבר לנמען, מסמכי המקור ייסרקו ופעולת השליחה תתחיל.
המכשיר לא יתחיל לשלוח אם קו הנמען תפוס.
שליחה ישירה אינה זמינה במקרים הבאים
כאשר אחת הפונקציות הבאות מוגדרת בהגדרות הסריקה:
<מקור דו-צדדי>
<מסמרי מקור בגדלים שונים>
<מחיקת מסגרת>
<בניית משימה>
<שליחה מושהית>
צוינו יעדים מרובים.
ההגדרה <הגבלת פונקציות> מוגדרת לאפשרות <Off> עבור פונקציה כלשהי כאשר המכשיר נמצא במצב 'מזהה מחלקה'. קביעת התצורה של הגדרות ניהול מזהה המחלקות
לציון גודל הסריקה של מסמכי המקור
גודל הסריקה של מסמכי המקור שהונחו במזין מוגדר אוטומטית. כדי להגדיר את הגודל בעצמך, השתמש במשטח הזכוכית.
838F-07F