שיטות קבלה שונות

ניתן להגדיר כי המכשיר ישמור בתוכו זמנית מסמכים שהתקבלו בלי להדפיסם. באמצעות בדיקה ובחירה של מסמכים שברצונך להדפיס, תוכל לחסוך בנייר. ישנה גם פונקציה המאפשרת לקבל מסמכים סודיים ולשמור על סודיותם.
אם קבצי תמונה המצורפים למסמכי I-fax שהתקבלו אינם תואמים למכשיר זה, המכשיר לא יעבד (הדפסה, העברה או אחסון) קבצים אלו. תחת זאת, קבצים אלו יימחקו. במקרה זה, שמות הקבצים שנמחקו וההודעה "אף תוכנית אינה מסוגלת לעבד את הקובץ המצורף." יודפסו עם הטקסט של ה-I-fax שהתקבל.
838F-07Y