הצגת ‏מדריך למשתמש

סעיף זה מתאר את הסימנים, הלחצנים, המסכים ושאר הפריטים המופיעים תחת ‏מדריך למשתמש. האזהרות וההתראות ניתנים גם ב "‏הוראות בטיחות חשובות" נכללות במכשיר. עיין גם בהוראות אלה.
סימנים
הערות הזהירות בנוגע לבטיחות ולהגבלות והערות הזהירות בנוגע לעבודה עם המכשיר, טיפים שימושיים ומידע נוסף מצוינות באמצעות הסימנים שלהלן.
מציין אזהרה בנוגע לפעולות שעלולות לגרום למוות או לפציעה גופנית חמורה אם לא יבוצעו כהלכה. כדי לוודא שימוש בטוח במכשיר, יש לעיין תחילה באזהרות אלה.
מציין אמצעי זהירות למניעת הסיכון לפציעה גופנית או לנזק לרכוש למעט תקלה במוצר עקב שימוש שגוי במכשיר. כדי לוודא שימוש בטוח במכשיר, יש לעיין תחילה באמצעי הזהירות האלה.
מציין הפעלה שאין לבצע. קרא בקפידה את הרשום על פריטים אלו וודא שאינך מבצע את הפעולות הרשומות.
מציין דרישות הפעלה חשובות והגבלות שיש להקפיד עליהן תמיד בעת השימוש במכשיר. הקפד תמיד על פריטים חשובים אלה כדי להימנע מתקלות, כשלים או נזק לרכוש עקב הפעלה שגויה של המכשיר.
מציין הבהרה של הפעלה או כולל הסברים נוספים להליך מסוים.
מציין פונקציות שימושיות או טיפים לשימוש במכשיר.
מקשים ולחצנים
לחצנים המוצגים בתצוגת המגע והלחצנים במסך המחשב מצויינים כדלקמן.
סוג
דוגמה
מקשים בלוח הבקרה
לחצנים בתצוגת לוח המגע*
<הגדרות פונקציה>
<ביטול>
לחצנים וממשקי טקסט אחרים המופיעים בתצוגת המחשב
[Preferences]
[OK]
* פעולה אשר כוללת נגיעה בלחצן בתצוגת לוח המגע מצוינת בתור "לחץ" ב- ‏מדריך למשתמש
מסך
מסכים המוצגים במדריך למשתמש עשויים להיות שונים מתצוגת המסך של המכשיר בהתאם לדגם, לציוד האופציונלי ולגרסה.
בהתאם למערכת ההפעלה שלך, חלק מהתוכן המסך המצוין עשוי להיות שונה מזה שבמחשב שלך.
תוכן המסך אודות מנהלי התקן ותוכנות עשוי להשתנות כתוצאה משדרוגי גירסה.
איורים
איורים המוצגים ב-‏מדריך למשתמש הם של "imageRUNNER C3226i" כאשר האפשרויות הבאות מתוקנות אלא אם צוין אחרת.
Cassette Feeding Unit-AW
838F-003