מבוא (אודות המכשיר)

פרק זה מספק מידע חיוני לשימוש במכשיר, כמו חלקים ושיטות טעינת דפים. ניתן גם לעיין בפרק זה לצורך מידע על נושאים כגון הליכי תחזוקה של היחידה הראשית, התמודדות עם חסימות נייר או סיכות ומפרטי המכונה.

מדריכים למכונה

פרק זה מתאר את המדריכים השונים שאליהם ניתן לפנות למידע על אופן השימוש במדריך למשתמש (מדריך זה), תפקודי המכשיר ונהלי ההפעלה.

חלקים ותפקידיהם

פרק זה מתאר את חלקי החלק החיצוני ופנימי של המכשיר ואת התפקיד שלהם.

הפעלת המכשיר

חלק זה מסביר כיצד להפעיל ולכבות את המכשיר.

הטענת מסמכי המקור וטעינת נייר

חלק זה מתאר איך להניח מסמכי מקור לסריקה וכיצד לטעון נייר להדפסה.

תחזוקת היחידה הראשית

חלק זה מתאר את התחזוקה והניהול של המכשיר, כגון ניקוי קבוע והחלפת חומרים מתכלים.

ניקוי חסימות נייר

חלק זה מתאר כיצד להתמודד עם חסימות נייר המתרחשות במהלך השימוש במכשיר.

ניקוי חסימות מהדק (אופציונלי)

חלק זה מתאר כיצד להתמודד עם חסימות סיכות המתרחשות במהלך השימוש במכשיר.

אפשרויות

עיין בחלק זה על מנת לבדוק את הציוד האופציונלי הנדרש לשימוש יותר יעיל במכשיר.

מפרט המכשיר

עיין בחלק זה למציאת המפרטים של היחידה הראשית ויחידות ציוד אופציונליות.

מידע נוסף

עיין בחלק זה אודות פרטי כתבי הוויתור וזכויות היוצרים.
838F-000