מדריכים והתוכן שלהם

המדריכים הבאים מצורפים למכשיר. יש לעיין בהם לפי הצורך.
‏תחילת העבודה
קרא מדריך זה תחילה. המדריך מתאר את ההגדרות הראשוניות ופעולות בסיסיות בצורה קלה להבנה.
‏מדריך למשתמש (מדריך זה)
מדריך זה מתאר את כל פונקציות המכשיר במדריך, וניתן להציגו בדפדפן אינטרנט. ניתן לעיין במידע לפי קטגוריה או להזין מילת חיפוש כדי למצוא דפים בנושא ספציפי. שימוש ב‏מדריך למשתמש
Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer)
מדריך זה, שניתן להציג באמצעות דפדפן אינטרנט, מתאר כיצד להשתמש במדפסת PS/PCL/UFR II. ניתן לצפות בו דרך אתר האינטרנט של המדריך המקוון.
מערכת ניהול גישה
מדריך זה, הניתן לצפייה באמצעות דפדפן אינטרנט, מתאר כיצד להשתמש ב-ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. ניתן לצפות בו דרך אתר האינטרנט של המדריך המקוון.
ניתן למצוא מדריכים עם הסמל כאן.
838F-005