הגדרת דוגמת מיזוג הצבעים

מיזוג צבעים היא טכניקת שחזור של צבעים וצפיפות צבעים באמצעות קבוצות של נקודות קטנות. נתוני המקור לציור של נקודות אלו נקרא דוגמת מיזוג צבעים. השימוש בדוגמת מיזוג צבעים המתאימה לתמונה שיש להדפיס מאפשרת את שכפול ההדרגתיות והקימורים שבתמונה בצורה חלקה יותר.
1
לחץ על  (הגדרות/רישום)  <התאמה/תחזוקה>‏ <התאמת איכות תמונה>‏ <הגדרות תבנית מיזוג צבעים>.
2
בחרו את דוגמת מיזוג הצבעים.
<Pattern 1>: הגדרות ברירת המחדל.
<Pattern 2>: הגדרה זו מדגישה שחזור של אזורים מודגשים של התמונה המודפסת. ניתן להשתמש בהגדרה זו כאשר מופיעים התדפיסים כתמים לבנים פגומים עקב כשל בתיקון הטונר או כאשר ברצונכם לקבל שחזור חלק של שמים כחולים, קירות, עורות וכו '.
3
לחץ על <OK>.
4
לחץ על <Yes>, ובצעו התאמת הדרגתיות אוטומטית(התאמה מלאה).
מכיוון שהדבר עלול לגרום לאיזון צבע ירוד, הקפידו לבצע התאמת הדרגתיות אוטומטית (התאמה מלאה) לאחר שינוי ההגדרות. התאמת ההדרגתיות
838F-0R0