שיתוף רשימת כתובות עם משתמשים ספציפיים

ניתן להשתמש ברשימת כתובות של קבוצת משתמשים כדי לשתף רשימת כתובות בין משתמשים ספציפיים. אפשרות זו שימושית בעת שימוש רשימת כתובות בתוך מחלקה אחת.

הליך לשיתוף כתובות

פעל פי ההליך להלן.
רישום משתמשים.
רישום משתמשים לשיתוף. רישום פרטי משתמש בהתקן מקומי
אם אתה משתמש באימות על ידי שרת, המשך לשלב 2.
רישום קבוצה לשיתוף
רישום קבוצת משתמשים. רישום קבוצות משתמשים
הגדרת יעד שיתוף קבוצתי
ציין את הקבוצה שיצרת בשלב 2 ב- [Public View Settings...] מרשימת הכתובות שבה יירשם היעד. רישום יעדים באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
כדי להוסיף משתמשים חדשים לקבוצה קיימת, הגדר את קבוצת היעד בעת רישום המשתמשים בשלב 1.
838F-0EX