ניהול המכשיר ממחשב (Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק))

ניתן להפעיל את המכשיר מרחוק מדפדפן האינטרנט של מחשבך כדי שיבצע פעולות כגון בדיקת סטטוס הדפסות, שינוי הגדרות המכשיר, או עריכת פנקס הכתובות. מאפיין נוח זה מאפשר לך להיות ממוקם במשרדך בזמן שאתה מפעיל את המכשיר. כדי לבצע פעילות מרוחקת, הזן את כתובת ה-IP של המכשיר בדפדפן האינטרנט שלך ופתח את דף הפורטל של ממשק המשתמש המרוחק. למידע נוסף על דרישות המערכת של ממשק המשתמש המרוחק, ראה מפרטי המערכת.
כיצד להשתמש בממשק המשתמש המרוחק.
סעיף זה מתאר את הליך ההתחברות לממשק המשתמש המרוחק ואת המאפיינים של המסך הראשי של ממשק המשתמש המרוחק.
בדיקת סטטוס המסמכים בהמתנה והמכשיר
סעיף זה מתאר כיצד לבדוק את הסטטוס של מסמכים שצולמו, הודפסו, נשלחו ונתקבלו, כמו גם מידע על שגיאות וכמות הנייר שנותרה.
פונקציות אחרות הזמינות בעת שימוש בממשק המשתמש המרוחק
סעיף זה מתאר פונקציות נוחות נוספות שניתן לבצע דרך מחשב באמצעות ממשק משתמש מרוחק, כגון עריכת פנקס הכתובות, בדיקת קבצים שנשמרו במכשיר וגיבוי הגדרות המכשיר למקרה הצורך.
כאשר משתמשים בשרת Proxy
לא ניתן לגשת למכשיר דרך שרת proxy. אם בסביבתך נעשה שימוש בשרת proxy, הגדר את דפדפן האינטרנט כדי לעקוף את שרת ה-proxy ולגשת למכשיר ישירות.
838F-0EL