קביעת תצורת ההגדרות עבור מדיניות האבטחה

את ההגדרות של המכשיר אשר קשורות למדיניות האבטחה, ניתן ליישם ולנהל בתור אצווה. מומלץ כי מנהל אבטחת המידע האמון על ניהול מדיניות האבטחה יחיל את מדיניות האבטחה על המכשיר בהתאם למדיניות הארגון. כדי להגדיר את מדיניות האבטחה, התחבר לממשק המשתמש המרוחק עם הרשאות מנהל.
1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק. הפעלת ממשק המשתמש המרוחק
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [Security Settings]‏  [Security Policy Settings].
4
לחץ על [Security Policy Settings].
יוצגו אמצעי הזהירות שיש להגדיר. חשוב לקרוא ולהבין את התכנים המוצגים.
אם לא הוגדרה סיסמה (שימוש בסיסמה להגנה על הגדרות מדיניות האבטחה), קרא את התכנים ולחץ על [OK] כדי לעבור לשלב 6.
5
הזן את הסיסמה ולחץ על [Log In].
6
הגדר את הפריטים הדרושים ולחץ על [OK].
למידע אודות ההגדרות, ראה פריטים הקשורים להגדרת מדיניות האבטחה.
לא ניתן לשנות את ההגדרות הקשורות לפריטים המסומנים כאן בסימן ביקורת באמצעות  (הגדרות/רישום) או בממשק המשתמש המרוחק.
באשר להגדרות מכשיר ששונו כאשר הוחלה מדיניות האבטחה, לא ניתן לבטל את סימון סימן הביקורת כדי לשחזר את הערכים שהוגדרו קודם לכן. כדי לשנות את ההגדרות, השתמש באפשרות  (הגדרות/רישום) או בממשק המשתמש המרוחק.
7
לחץ על [OK].
אם הוגדרה מדיניות אבטחה, תוצג הודעה המציינת את הפונקציות ואת הפעולות שהוגבלו כאשר המסך <הגדרות/רישום> יוצג בלוח הבקרה או בממשק המשתמש המרוחק.

יישום מדיניות האבטחה בהתקן אחר

ניתן לייבא ולייצא את הגדרות מדיניות האבטחה של המכשיר. על ידי יישום מדיניות זהה בהתקנים רבים, ניתן לנהל את כל ההתקנים בארגון על ידי שימוש בהגדרות זהות. ייבוא/ייצוא של נתוני ההגדרות
*רק התקני Canon שתואמים להגדרות מדיניות האבטחה
ניתן לייבא את הגדרות מדיניות האבטחה רק אם סיסמת הגדרת מדיניות האבטחה שבמכשיר המייצא תואמת לזאת של המכשיר המייבא, או אם לא הוגדרה סיסמה למכשיר המייבא. אם לא הוגדרה סיסמה למכשיר המייבא, הסיסמה שהוגדרה למכשיר המייצא מוגדרת במכשיר המייבא.
838F-0C3