החלפת המכשירים לסנכרון

חלק זה מתאר את ההליך להחלפת המכשירים לסנכרון, לאחר התחלת הסנכרון להגדרות בהתאמה אישית.
למידע אודות הליך שינוי מכשיר השרת, ראה את מדריכי ההוראות של המכשיר עם פונקציית השרת.

שינוי מכשיר לקוח

בצע את ההליך הזה כדי לשנות מכשיר לקוח למכשיר חדש.
שרת (מכשיר שרת\לקוח)
מכשיר לקוח
מכשיר לקוח
1
עצור את הסנכרון מתוך [Synchronize Custom Settings] בממשק המרוחק של מכשיר הלקוח המיועד. הפעלת סנכרון ההגדרות
אם לא ניתן להפעיל את מכשיר הלקוח, מחק את מכשיר הלקוח המיועד תחת ‎[Synchronize Custom Settings (Server)]‎‏  [Confirm Device Information] בממשק המשתמש המרוחק של מכשיר השרת (מכשיר שרת/לקוח).
2
בצע קונפיגורציית סנכרון במכשיר לקוח חדש. הפעלת סנכרון ההגדרות
אם הסנכרון לא נעצר כהלכה במכשיר הלקוח או אם מכשיר הלקוח לא נמחק תחת ‎[Synchronize Custom Settings (Server)]‎‏  [Confirm Device Information] בממשק המשתמש המרוחק של מכשיר השרת (מכשיר שרת/לקוח), מכשיר הלקוח הזה ייחשב כמכשיר שעדיין נמצא בשימוש.
838F-0FS