שימוש במכשיר דרך אפליקציות

הדפס באמצעות אפליקציות במכשיר הנייד המחובר למכשיר זה. קיימת תמיכה באפליקציות שונות, כולל אלה שהן בלעדיות ל-Canon. השתמש כראוי בהתאם למכשיר שלך, האפליקציה והמצב.

Canon PRINT Business

אפליקציה להדפסה וכדומה ממכשירים ניידים התומכים ב-iOS/Android. אין צורך לבצע פעולות במכשיר כדי לאפשר ביצוע הדפסה. למידע על מערכות הפעלה נתמכות, שיטות מפורטות להגדרה, והליכי הפעלה, עיין בעזרה של האפליקציה או באתר של Canon (https://global.canon/gomp/).
ניתן להוריד את Canon PRINT Business בחינם, אך הלקוח אחראי לחיובים הנוגעים לחיבור לאינטרנט, במידת הצורך.

הדפסה באמצעות Canon Print Service (שירות הדפסה Canon)

אפשר להדפיס בקלות מתפריט האפליקציות שתומך בתת-המערכת ההדפסה ב-Android. למידע נוסף על מערכות הפעלה נתמכות, הגדרות והליכים מפורטים, עיין באתר של Canon (https://global.canon/gomp/).

הדפסה וסריקה באמצעות Mopria®

המכשיר תומך גם ב-Mopria®‎‏. השימוש ב-Mopria®‎‏ מאפשר להדפיס ממכשירים ניידים שתומכים ב-Android באמצעות פעולות והגדרות נפוצות, גם אם היצרנים והדגמים שונים. לדוגמה, אם אתה משתמש במדפסות שתומכות ב-Mopria®‎ המיוצרות על ידי מספר יצרנים או מדפסת שתומכת ב-Mopria®‎ שנמצאת במקום שבו אתה מבקר, תוכל להדפיס מבלי להתקין אפליקציה שתהיה בלעדית לכל יצרן או לכל דגם. ניתן להשתמש ב-Mopria® גם כדי לייבא ישירות את הנתונים שנסרקו באמצעות מכשיר זה אל מכשירים ניידים התומכים ב-Android. למידע נוסף על הדגמים הנתמכים או סביבות ההפעלה הנתמכות, עיין ב-http://www.mopria.org.
אישור הגדרות Mopria®

הדפסה מ-Windows Phone (Windows 10 Mobile וגרסאות מאוחרות יותר)

ניתן להדפיס מ-Windows Phone מבלי להוריד אפליקציה ייעודית או להתקין מנהל התקן. ודא שההגדרה <שימוש בהדפסת WSD>,‏ <שימוש בדפדוף WSD>, וההגדרה <Multicast Discovery Settings> מופעלות.
<הגדרות WSD>
<הגדרות זיהוי שידור לנקודות מרובות>
סריקה לסלולאר
יישום ה-AddOn, "סריקה לסלולאר" מאפשר להשתמש בפונקציית הסריקה של מכשיר זה מהמכשיר הנייד. ניתן להפעיל מכשיר זה מהמכשיר הנייד כדי לסרוק מסמכי מקור, ולאחר מכן לשלוח את התמונה שנסרקה במכשיר זה אל המכשיר הנייד באמצעות תקשורת WebDAV.

הדפסה דרך Chrome OS

ניתן להדפיס מ-Chrome OS מבלי להוריד אפליקציה ייעודית או להתקין מנהל התקן. כדי להדפיס במכשיר, יש צורך להפעיל את ®Mopria.
אישור הגדרות Mopria®
הדפסה
ייתכן שההדפסה דרך Chrome OS לא נתמכת, תלוי במדינה או באזור שלך.
838F-0AL