חיבור ישיר

גם בסביבה ללא נתב LAN אלחוטי, ניתן עדיין לחבר ישירות את המכשיר הנייד למכשיר זה באמצעות "מצב נקודת גישה" או "Wi-Fi ישיר", המאפשרים ליצור חיבור בין המכשיר הנייד למכשיר זה ללא צורך להגדיר הגדרות מסובכות. 

הכנה לחיבור ישיר

צור חיבור באמצעות "מצב נקודת גישה" לפי הסדר הבא.
בדוק את הגדרות הרשת של המכשיר.
לחץ על  (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏  <רשת>‏  <הגדרות TCP/IP>‏  <הגדרות IPv4>‏  הגדר את <שימוש ב- IPv4> למצב <On>.
הכן את המכשיר הנייד.
הגדר את המכשיר הנייד כך שניתן יהיה לחברו ב-Wi-Fi.
הכן מכשיר זה להתחברות.
לחץ על  (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏  <רשת>‏  <הגדרות חיבור ישיר>‏  הגדר את <שימוש בחיבור ישיר> למצב <On>.
לחץ על  (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות חיבור ישיר>‏ בחר את סוג החיבור הישיר שבו יש להשתמש ב<סוג חיבור ישיר>.
לחץ על <פורטל נייד> (המסך <בית> <Direct Connection>‏  <Enable>.
אם נבחרו האפשרויות <LAN אלחוטי> או <LAN קווי + LAN אלחוטי> ב-<בחר ממשק>, לא ניתן להשתמש ב-<Wi-Fi Direct>ב-<סוג חיבור ישיר>. <בחר ממשק>
אם האפשרות <אפשר/השבת באופן אוטומטי חיבור ישיר בכניסה/יציאה> מוגדרת כ-<On> ב-<הגדרות SSID אישי ומפתח רשת אישי>, ניתן ליצור חיבורים ישירים בעת כניסה למערכת מבלי ללחוץ על <פורטל נייד>‏ <Direct Connection>‏ <Enable>. <הגדרות SSID אישי ומפתח רשת אישי>
לפרטים אודות השימוש ב-Canon PRINT Business, יש לעיין במדריכים הרלוונטיים. (https://global.canon/gomp/)
אם ההודעה <לא ניתן להשתמש בהגדרות הקיימות. פנה אל מנהל המערכת.‎> מוצגת בחלק העליון של תצוגת מסך המגע, ולא ניתן ללחוץ על <Enable> ודאי כי האפשרות <שימוש בחיבור ישיר> מוגדרת כ-<On>. אם ההגדרה <שימוש בחיבור ישיר> מוגדרת למצב <On> אך לא ניתן ללחוץ על <Enable>, שנה את כתובת ה-IP תחת <הגדרות כתובות IP לחיבור ישיר>.
<שימוש בחיבור ישיר>
<הגדרות כתובות IP לחיבור ישיר>
בעת שימוש במצב נקודת גישה, אם מפעילים את המכשיר כאשר האפשרות <השאר פעיל תמיד אם צוינו SSID/מפתח רשת> מוגדרת כ-<On>, ניתן ליצור חיבורים ישירים מבלי ללחוץ על <פורטל נייד>‏  <Enable>. <השאר פעיל תמיד אם צוינו SSID/מפתח רשת>

חיבור ישיר (מצב נקודת גישה)

ייתכן שיחלוף זמן מה עד ליצירת חיבור בין המכשיר ובין המכשיר הנייד.

חיבור ידני

1
כאשר המכשיר משמש כיעד החיבור, קבע את ההגדרות של ה-LAN האלחוטי במכשיר הנייד באמצעות פרטי ה-SSID ומפתח הרשת המוצגים בתצוגת מסך המגע של המכשיר.
2
לאחר השלמת הפעולות הרצויות, לחץ על <ניתוק>.

חיבור באמצעות קוד QR

עבור Canon PRINT Business
1
הפעל את Canon PRINT Business במכשיר הנייד.
2
קרא את קוד ה-QR שמוצג בתצוגת לוח המגע של המכשיר.
3
לאחר השלמת הפעולות הרצויות, לחץ על <ניתוק>.
אם לא ניתן לקרוא את קוד ה-QR, עדכן את Canon PRINT Business לגרסה העדכנית ביותר.
עבור מכשירים ניידים המפעילים iOS (iOS11 או גרסאות מאוחרות יותר)
1
הפעל את אפליקציית המצלמה הסטנדרטית במכשיר ה-iOS.
2
קרא את קוד ה-QR שמוצג בתצוגת לוח המגע של המכשיר.
3
לאחר השלמת הפעולות הרצויות, לחץ על <ניתוק>.
לבדיקת המכשירים הניידים המחוברים, לחץ על <פרטי התקן נייד> במסך <Direct Connection>.
ניתן לאפשר חיבור המשויך למשתמשי כניסה באמצעות הגדרת האפשרות <שימוש ב-SSID אישי ומפתח רשת אישי> כ-<On>ב-<הגדרות מצב נקודת גישה>. <הגדרות מצב נקודת גישה>
במהלך חיבור באמצעות חיבור ישיר, ייתכן שלא תוכל להתחבר לאינטרנט, בהתאם למכשיר הנייד שבו אתה משתמש.
אם חיבור אלחוטי ממכשיר נייד לא מתבצע תוך 5 דקות כאשר ה-SSID ומפתח הרשת מוצגים, מצב ההמתנה מסתיים.
אם המצב ללא שידור נתונים בין מכשיר נייד והמכשיר נמשך במהלך תקשורת באמצעות חיבור ישיר, ייתכן שהתקשורת תסתיים.
הפעלת מצב שינה לחיסכון בחשמל מופסקת במהלך חיבור באמצעות חיבור ישיר.
אם נעשה שימוש במכשיר עם LAN אלחוטי, ייתכן שתצטרך להשאיר את המכשיר מחובר ל-LAN האלחוטי במהלך השימוש בחיבור ישיר. כשהמכשיר אינו מחובר ל-LAN אלחוטי או שתהליך החיבור לא הושלם עדיין, תהליך החיבור הישיר לא יכול להתחיל. אם החיבור בין המכשיר ובין ה-LAN האלחוטי מופסק במהלך תקשורת באמצעות חיבור ישיר, התקשורת תסתיים.
כשתסיים את הפעולה הרצויה, הקפד לנתק את החיבור בין המכשיר ובין המכשיר הנייד. אם הם ימשיכו להיות מחוברים, הפעלת מצב שינה לחיסכון בחשמל תופסק.
אם אתה משתמש בחיבור ישיר, אל תגדיר את כתובת ה-IP באופן ידני במכשיר הנייד. הגדרה זאת עלולה למנוע תקשורת הולמת לאחר השימוש בחיבור ישיר.

התחברות ישירה (Wi-Fi Direct)

התחברות למכשיר זה ממכשיר נייד

1
הפעל חיבור ישיר במכשיר הנייד.
פתח את מסך Wi-Fi Direct ממסך הגדרות ה-Wi-Fi במכשיר הנייד, והקש על שם מכשיר זה מתוך רשימת מכשירי ה-Wi-Fi Direct שאותרו.
בתצוגת מסך המגע של מכשיר זה תוצג הודעה המציינת כי התקבלה בקשת חיבור מהמכשיר הנייד.
2
לחץ על <כן> בתצוגת לוח המגע של המכשיר.
יופעל חיבור בין מכשיר זה לבין המכשיר הנייד.
3
לאחר השלמת הפעולות הרצויות, לחץ על <ניתוק>.

התחברות למכשיר נייד ממכשיר זה

1
לחץ על שם המכשיר הנייד שאליו יש להתחבר ישירות מתוך הרשימה המוצגת בתצוגת מסך המגע, ולחץ על <חבר>.
יוצג מסך שבו תתבקש לבחור אם לאפשר חיבור למכשיר הנייד.
2
הקש על [כן] במסך המכשיר הנייד.
יופעל חיבור בין מכשיר זה לבין המכשיר הנייד.
3
לאחר השלמת הפעולות הרצויות, לחץ על <ניתוק>.
לבדיקת המכשירים הניידים המחוברים, לחץ על <פרטי התקן נייד> במסך <Direct Connection>.
במהלך חיבור באמצעות חיבור ישיר, ייתכן שלא תוכל להתחבר לאינטרנט, בהתאם למכשיר הנייד שבו אתה משתמש.
מצב ההמתנה לחיבור יסתיים אם לא יתבצע חיבור אלחוטי מהמכשיר הנייד בתוך חמש דקות מרגע הצגת שם המכשיר.
אם המצב ללא שידור נתונים בין מכשיר נייד והמכשיר נמשך במהלך תקשורת באמצעות חיבור ישיר, ייתכן שהתקשורת תסתיים.
הפעלת מצב שינה לחיסכון בחשמל מופסקת במהלך חיבור באמצעות חיבור ישיר.
כשתסיים את הפעולה הרצויה, הקפד לנתק את החיבור בין המכשיר ובין המכשיר הנייד. אם הם ימשיכו להיות מחוברים, הפעלת מצב שינה לחיסכון בחשמל תופסק.
אם אתה משתמש בחיבור ישיר, אל תגדיר את כתובת ה-IP באופן ידני במכשיר הנייד. הגדרה זאת עלולה למנוע תקשורת הולמת לאחר השימוש בחיבור ישיר.
838F-0AK