הדפסה באמצעות שירות הדפסה המוגדר כברירת מחדל (Android)

אם מסוף Android שלך תומך ב-Default Print Service, תוכל להדפיס מה-Default Print Service של מסוף ה-Android.
כדי להדפיס עם המכשיר באמצעות Default Print Service, הכרחי להפעיל את Mopria®.
אישור הגדרות Mopria®
כדי להשתמש במכשיר/מדפסת Canon מה-Default Print Service של מסוף Android שלך, עליך להגדיר תחילה את ההגדרות הבאות במסוף Android שלך.
הפעל את Default Print Service.
השבת את Mopria®‎‏ או הסר את ההתקנה.
השבת את Canon Print Service (שירות הדפסה Canon) או הסר את התקנתו.
838F-0AY