כניסה למערכת כמנהל

בצע כניסה כמנהל, אחרת לא ניתן יהיה להגדיר פריטים חשובים לגבי הרשת והאבטחה. כדי להגדיר את ניהול המשתמשים אחרי שההגדרה הושלמה, עליך להיכנס כמנהל. שם המשתמש המשמש כברירת מחדל עבור המנהל הוא "מנהל" והסיסמה המשמשת כברירת מחדל היא "7654321". כשתפעיל את המכשיר בתור "מנהל", שנה את הסיסמה הנוכחית כדי לשפר את רמת האבטחה. הסיסמה ששונתה צריכה להיות ידועה רק למנהל.
ניתן לבטל את ה"מנהל" ולקבוע הרשאות מנהל למשתמשים ספציפיים.
אתחול ססמת מנהל
אם שכחת את הסיסמה עבור ה"מנהל", ניתן להחזירה לסיסמת ברירת המחדל. לחץ על  (פרטי מונה/התקן)  <פרטי התקן/אחר>‏  <אתחל סיסמת מנהל מערכת>‏  הזן את מפתח הרישיון  לחץ על <Start>‏  <OK>.
אם האפשרות "מנהל" מושבתת, היא הופכת לזמינה בעת אתחול הסיסמה. רישום פרטי משתמש בהתקן מקומי
ניתן לאסור על אתחול סיסמת המנהל. <אסור על אתחול סיסמת מנהל מערכת>
1
לחץ על  (הגדרות/רישום).
2
לחץ על <כניסה>.
3
היכנס באמצעות ההליך.
אימות באמצעות מקלדת
1
הגדר את שם המשתמש והסיסמה .
הזן את שמו של משתמש בעל הרשאת מנהל, ולחץ על <הבא>.
הגדר את הסיסמה ולחץ על <OK>.
2
לחץ על <כניסה>.
אם לא שינית את סיסמת המנהל, תוצג על המסך בקשה לשנות את הסיסמה. לחץ על <Yes> והגדר סיסמה חדשה. יש להזין את הסיסמה החדשה פעמיים כדי לאשרה.
אם שינית את סיסמת המנהל, הפונקציות יהיו זמינות אחרי שתתחבר בהצלחה.
התנתק מהמערכת לאחר השימוש.

כניסה למערכת כמנהל

לאחר לחיצה על  (הגדרות/רישום), המסך הבא יוצג.
אם תגדיר <הגדרות אישיות> ותשנה את הפריטים שניתן להתאים אישית, ההגדרות יירשמו כהגדרות אישיות עבור המשתמשים שיתחברו למכשיר.
אם תגדיר לאפשרות <הגדרות התקן>, ההגדרות יירשמו כהגדרות המכשיר.
האפשרויות <הגדרות אישיות> ו-<הגדרות התקן> יוצגו על גבי מסך <הגדרות/רישום> רק אם תבצע כניסה עם הרשאות מנהל.
838F-037