קביעת הגדרות ה-SMB

סעיף זה מתאר כיצד לציין את ההגדרות שבהן יש להשתמש כאשר המכשיר מתחבר לרשת כלקוח SMB.
1
לחץ על  (הגדרות/רישום).
2
לחץ על <העדפות>‏  <רשת>‏  <הגדרות TCP/IP>‏  <הגדרות לקוח SMB>.
3
ציין את ההגדרות הנחוצות.
<Authentication Type>
בחר את גירסת פרוטוקול האימות. בחר <NTLMv1> או <NTLMv2>, בהתאם לשרת יעד SMB. ניתן גם לבחור את שניהם.
<דרישת חתימת SMB עבור החיבור>
כדי לבקש חתימת חבילת SMB בעת התחברות לשרת SMB, לחץ על <מופעל>.
<דרישת הצפנה של חיבור>
כדי לבקש חיבור באמצעות תקשורת מוצפנת מסוג SMB גרסה 3.0/3.1 בעת התחברות לשרת SMB, לחץ על <מופעל>.
<זמן קצוב>
הגדר את הזמן עד לקבלת תשובה מיעד החיבור ב-SMB.
בעת שליחה לשרת SMB, חיבור הרשת אבד או תשובת השרת איטית, וזה גרם לפסק זמן של המתנה במכשיר לפני שניתן היה לשלוח את המידע או לפני שניתן היה להשלים את ההעברה. אם דבר זה מתרחש, ייתכן שתוכל למנוע את פסק הזמן על ידי הגדלת זמן ההמתנה.
4
לחץ על <אישור>.
5
לחץ על <ציין גרסת לקוח של SMB>, ובחר את גירסת ה-SMB שבה משתמש לקוח ה-SMB.
6
לחץ על <אישור>.
7
לחץ על  (הגדרות/רישום)  <כן>.
כאשר <דרישת הצפנה של חיבור> מוגדר במצב <מופעל>, המכשיר יכול להתחבר רק לשרתי SMB שתומכים בתקשורת מוצפנת מסוג SMB גרסה 3.0. כאשר<1.0> וגם <2.0> מוגדרים במצב <מופעל> עבור <ציין גרסת לקוח של SMB> אך <3.0> אינו מוגדר במצב <מופעל>, המכשיר לא יכול להתחבר לשרתי SMB שאינם תומכים בתקשורת מוצפנת מסוג SMB גרסה 3.0.
השתמש באותה גרסת SMB בשרת ה-SMB ובלקוח ה-SMB. לא ניתן להשתמש ב-SMB אם יש שוני בגרסאות.
בהתאם להגדרות הרשת, ייתכן שתוצג הודעת שגיאה בעת ביצוע שליחה לשרת ה-SMB. במקרה זה, כוון את הזמן באפשרות <זמן קצוב>.
838F-043