התאמה לסביבת הרשת

קנה המידה והצורה של הרשת משתנה בהתאם לייעוד שלה ולשימוש. המכשיר מתאים לטכנולוגיות שונות כדי להתאים את עצמו לסביבות רבות ככל האפשר. התייעץ עם מנהל הרשת שלך וקבע את ההגדרות הדרושות בהתאם לסביבה שלך.
838F-03Y