מעקב ובקרה באמצעות SNMP

SNMP הוא פרוטוקול למעקב ובקרה של התקני תקשורת ברשת באמצעות בסיס מידע לניהול בשם MIB. ניתן לבדוק את המידע אודות השגיאות במכשיר ואת כמות ההדפסות באמצעות מחשב. המכשיר תומך בגירסאות SNMPv1 ו-SNMPv3 שכוללות פונקציות אבטחה משופרות. ניתן להפעיל אותן בנפרד או את שתיהן באותה עת. הגדר את הפונקציות בהתאם לסביבה שלך ושימוש המיועד.
SNMPv1
SNMPv1 קובע את היקף התקשורת על בסיס מידע המכונה שם הקהילה. עם זאת, מכיוון ששמות הקהילה נשלחים לרשתות כטקסט רגיל, הם עשויים להיות חשופים לבעיות אבטחה. לצורכי אבטחה, יש להשבית את SNMPv1 ולהשתמש ב-SNMPv3.
SNMPv3
SNMPv3 מאפשר לך ליישם ניהול התקני רשת.עם תכונות אבטחה חזקות.
כאשר תוכנת ניהול SNMP ניתנת לשימוש, תוכל להגדיר, לעקוב ולבצע בקרה של המכשיר באמצעות המחשב. לפרטים נוספים, ראה את המדריכים של התוכנה.

הגדרת SNMPv1/SNMPv3

1
לחץ על  (הגדרות/רישום).
2
לחץ על <העדפות>‏  <רשת>‏  <הגדרות SNMP>.
3
הגדרת SNMPv1
1
לחץ על <On> ב- <שימוש ב-SNMPv1>.
אם אינך משתמש ב-SNMPv1, לחץ על <Off>.
2
לחץ על<הגדרת קהילה ייעודית>,‏ <הגדר שם קהילה 1> או <הגדר שם קהילה 2>.
הקהילה הייעודית היא קהילה (קבוצה) המיועדת למנהלים המשתמשים בתוכנות ניהול התקנים. כדי להשתמש בקהילה הייעודית, לחץ על <הגדרת קהילה ייעודית>. כדי לציין קהילה כללית, לחץ על <הגדר שם קהילה 1> או על <הגדר שם קהילה 2>.
3
הגדר את הקהילה
<קהילה ייעודית>/<שם קהילה 1>/<שם קהילה 2>
כדי להשתמש בקהילה שנבחרה, לחץ על <On>. כשאינך מעוניין להשתמש בקהילה, לחץ על <Off>.
<הרשאה לגישת MIB>
עבור כל קהילה, בחר הרשאות גישה לאובייקטי MIB דרך <קריאה/כתיבה> או <קריאה בלבד>.
<‏‏שם קהילה>
הזן שם קהילה שאליה אתה שייך בתווים אלפאנומריים. אם תבחר באפשרות <הגדרת קהילה ייעודית>, לא תוכן להגדיר שם קהילה ייעודית.
4
לחץ על <OK>.
4
הגדרת SNMPv3.
1
לחץ על <On> ב- <שימוש ב-SNMPv3>.
אם אינך משתמש ב SNMPv3, לחץ על <Off>.
2
לחץ על <הגדרות Administrator>.
3
ציין את ההגדרות הדרושות, ולחץ על <OK>.
<שימוש ב-Administrator>
אם אתה עושה שימוש במנהל, הגדר מצב <On>.
<סיסמת הצפנה>
אם אתה משתמש בסיסמה שהיא שונה מסיסמת האימות, בטל את הסימון <שימוש בסיסמה זהה לזו של האימות>, לחץ על <סיסמת הצפנה>, והזן את הסיסמה.
אם "Administrator" מושבת, לא תוכל להגדיר <הגדרות Administrator>.(הגדרת <שימוש ב-Administrator> מוגדרת באופן קבוע במצב <Off>).
4
לחץ על <הגדרות משתמש>‏  <רישום>.
5
הזן את המידע הנחוץ.
<שם משתמש>
הזן שם משתמש בתווים אלפאנומריים.
לא ניתן להשתמש בתווים "Administrator" בעת רישום שם משתמש. אם ברצונך להשתמש בתווים "Administrator", עליך להגדיר <שימוש ב-Administrator> במצב <Off> באפשרות <הגדרות Administrator>.
<הרשאה לגישת MIB>
בחר הרשאות גישה לאובייקטי MIB דרך <קריאה/כתיבה> או <קריאה בלבד>.
<הגדרות אבטחה>
הגדרת צירוף של אימות וקידוד. בחר <אימות. כן/הצפנה. כן>,‏ <אימות. כן/הצפנה. לא> או <מס' אימות/מס' הצפנה>.
6
לחץ על <הבא>.
7
הזן את המידע הנחוץ.
<אלגוריתם אימות>
בחר MD5, SHA1, או SHA2 בהתאם לסביבה שלך. עבורSHA2, בחר מבין ארבעת אורכי hash‏ (‎224 bit,‏ ‎256 bit,‏ ‎384 bit או ‎512 bit).
<סיסמת אימות>
הזן סיסמה עבור אלגוריתם האימות. לאחר הזנת הסיסמה, מוצג <אישור> לאישור. הזן את הסיסמה פעם נוספת.
<אלגוריתם הצפנה>
בחר <יעד> או <AES> בהתאם לסביבה שלך.
<סיסמת הצפנה>
הזן סיסמה עבור קידוד. לאחר הזנת הסיסמה, מוצג <אישור> לאישור. הזן את הסיסמה פעם נוספת.
8
לחץ על <OK>‏  <OK>.
9
לחץ על <OK>.
5
קבע את התצורה דרך <אחזר פרטי ניהול מדפסת מהמארח>.
אם בחרת <On>, תוכל לקבל מעת לעת מידע אודות ניהול המדפסת, כגון, פרוטוקול הדפסה ממחשב ברשת שעושה שימוש ב-SNMP.
6
לחץ על <OK>.
7
לחץ על  (הגדרות/רישום) <Yes>.
אם SNMPv1 ו-SNMPv3 מופעלות יחד, מומלץ לקבוע הרשאות גישה ל-MIB עבור SNMPv1 כ- <קריאה בלבד>. בחירת <קריאה/כתיבה> יגרום לכך שניתן יהיה לשלוט כמעט כל הפעולות של המכשיר ותכונות האבטחה החזקום של SNMPv3 לא יהיו יעילות. ניתן להגדיר הרשאות כניסה ל-MIB הן ב-SNMPv1 והן ב-SNMPv3. ב-SNMPv3, ניתן להגדירן עבור כל משתמש.
838F-046