קישור להתקנים נוספים

ניתן לחבר את המכשיר למחשב (שרת Windows) או ל- סביבה מתקדמת של מדפסות משולבות של Canon ברשת. המכשיר יכול להדפיס/לשלוח נתונים שנשמרו בשרת Windows המחובר או ב- סביבה מתקדמת.
כדי לחבר את המכשיר אל מקומות האחסון של מדפסות משולבות אחרות, יש לבצע הגדרות גם במדפסות האחרות.
1
לחץ על  (הגדרות/רישום).
2
לחץ על <הגדרות פונקציה>‏  <אחסון/גישה אל קבצים>‏  <הגדרות רשת>.
3
ציין כל פריט.
רישום מדפסות משולבות כדי להתחבר אליהן
רישום שרת Windows או סביבה מתקדמת של מדפסות משולבות אחרות כדי להתחבר אליהן.
1
לחץ על <הגדרות מקום ברשת>‏  <רישום>.
2
ציין את המידע הדרוש, ולחץ על <OK>.
<שם>
הזן את שם ה- סביבה מתקדמת שאליה אתה מעוניין להתחבר. מכיוון שהשם שתזין יוצג ברשימה בעת הכניסה, הזן שם שהוא קל לקריאה.
<פרוטוקול>
בחר באפשרות <SMB> או <WebDAV>, בהתאם לזמינות שרת Windows או סביבה מתקדמת של היעד בתור שרת SMB או WebDAV.
<מיקום>/<שם מחשב מארח>
האפשרות <מיקום> מוצגת כאשר אתה בוחר <SMB>, והאפשרות <שם מחשב מארח> מוצגת כאשר אתה בוחר <WebDAV> בהגדרת הפרוטוקול.
הזן את הכתובת ב- <מיקום> בתור "‎\\ (host name or IP address) \share" כדי להתחבר לאזור משותף, או "‎\\ (host name or IP address) \users" כדי להתחבר לאזור אישי.
הזן את הכתובת ב- <שם מחשב מארח> בתור "https:// (שם מארח או כתובת IP), ולחץ על <הבא>. לאחר מכן, הזן "/share" עבור האזור המשותף או "/users" עבור האזור האישי.ב- <נתיב תיקייה>.
אין לרשום דבר מלבד ה- סביבה מתקדמת של מכשיר אחר מסדרת imageRUNNER ADVANCE או שרת Windows שנפתח חיצונית, מכיוון שזה עלול לגרום לכשל במכשיר.
בקרה של פרוטוקולי תקשורת
אימות האישור בעת התחברות
838F-04F