עבודה עם התקנים אחרים

ניתן לשמור מסמכים שנסרקו ממכשירך ב-סביבה מתקדמת של מדפסות משולבות אחרות של Canon*, או שניתן להדפיס ולמחוק ממכשירך קבצים שנשמרו ב-סביבה מתקדמת של מדפסות אחרות. ניתן גם לגשת לשרת Windows מהמכשיר כדי לבצע הפעלת קבצים כגון הדפסה.
* זמין רק עבור מכשירים מסדרת imageRUNNER ADVANCE שמחוברים לרשת.
לקבלת גישה להתקנים אחרים, יש להגדיר מראש מספר הגדרות. קישור להתקנים נוספים
כדי למנוע ביצוע של פעולות לא מורשות, ה- סביבה מתקדמת שפתוח לרשת ידרוש אימות משתמש. המכשיר שמתבצעת אליו גישה ידרוש גם הוא אימות משתמש. כאשר מסך הכניסה מוצג בעת גישה ל- סביבה מתקדמת של המכשיר השני, הזן את שם המשתמש ואת הסיסמה כדי להתחבר למכשיר. לאחר השלמת הפעולות, הקפד להתנתק מהמערכת.
838F-0A3