שימוש במקום אחסון

ניתן לשמור מסמכים שנסרקו מהמכשיר ב-Advanced Space של מדפסות Canon משולבות אחרות, או שניתן להדפיס ולמחוק מהמכשיר קבצים שנשמרו ב-Advanced Space של מדפסות אחרות. חיבור מדיית זיכרון למחשב שלך מעניק לך מקום אחסון חיצוני. מצא והשתמש במקום האחסון האידיאלי בהתאם לצרכים שלך.

עבודה עם התקנים אחרים

ניתן לגשת לאחסון משותף, "סביבה מתקדמת" של מדפסות משולבות אחרות של Canon* מהמכשיר שלך לביצוע הפעלות קבצים מרחוק, כגון שמירה ומחיקה. ניתן גם לגשת לשרת Windows מהמכשיר כדי לבצע הפעלת קבצים כגון הדפסה.
* זמין רק עבור מכשירים מסדרת imageRUNNER ADVANCE שמחוברים לרשת.

עבודה עם נתונים במדיית זיכרון

גם אם המכשיר אינו מחובר לרשת, השימוש במדיית זיכרון מאפשר חילופי מידע קל עם מחשבים. באמצעות מדיית זיכרון, ניתן גם לשנות שם לנתונים ולמחוק נתונים שאינם רצויים במדיה מהמכשיר, כמו גם לשמור נתונים סרוקים ונתוני הדפסה.
838F-0A2