De sluimermodus inschakelen

De slaapstand vermindert het stroomverbruik door bepaalde interne bewerkingen van het apparaat tijdelijk uit te schakelen. Als er een tijdje geen bewerkingen op de machine worden uitgevoerd, zoals tijdens een lunchpauze, kunt u energie besparen door simpelweg op   (Energiebesparing) op het bedieningspaneel te drukken.
In de slaapstand
Wanneer de machine in de slaapstand gaat, gaat  (Energiebesparing) geel/groen branden.
Situaties waarin de machine niet naar de slaapstand gaat
Wanneer de machine in werking is
Wanneer de gegevensindicator brandt of knippert
Wanneer de machine een bewerking zoals afstelling of reiniging uitvoert
In het geval van een papierstoring
Wanneer het menuscherm wordt weergegeven
Als <Inst. eindtijd enrgbesp.modus/slmermodus> is ingesteld op <Uit> wanneer een fout optreedt
Wanneer het SSID/de netwerksleutel voor directe verbinding wordt weergegeven
Wanneer instellingen worden geïmporteerd of geëxporteerd
De sluimermodus opheffen
U kunt op  (Energiebesparing) of een andere toets op het bedieningspaneel drukken om de slaapstand te verlaten.
Bij het instellen van de automatische sluimertijd
U kunt de instelling <Automatische sluimertijd> gebruiken om de machine automatisch in de sluimermodus te zetten. Volg onderstaande procedure om de periode van inactiviteit te wijzigen waarna de machine automatisch in de sluimermodus wordt gezet.
<Instellen>  <Voorkeuren>  <Tijdklok/Energie instellingen>  <Automatische sluimertijd>   of om de tijdsperiode in te stellen waarna de machine automatisch in de slaapstand wordt gezet.
U kunt instellen dat de slaapstand op een dag van de week automatisch wordt geactiveerd. <Automatische wekelijkse sluimertijd>
Energieverbruik in de slaapstand
U kunt de hoeveelheid energie instellen die de machine in de slaapstand verbruikt. Volg de onderstaande procedure om hoeveelheid verbruikte energie in de slaapstand in te stellen.
<Instellen>  <Voorkeuren>  <Tijdklok/Energie instellingen>  <Energieverbruik in Sluimermodus>  selecteer <Laag> of <Hoog>.
De slaapstandinstelling op het opgegeven tijdstip wijzigen
U kunt een instelling configureren zodat de machine op het opgegeven tijdstip in de slaapstand wordt gezet. U kunt ook een instelling configureren zodat de slaapstand op het opgegeven tijdstip wordt vrijgegeven.
<Instellen>  <Voorkeuren>  <Tijdklok/Energie instellingen>  <Inst. eindtijd enrgbesp.modus/slmermodus>   of om de tijdsperiode in te stellen waarna de machine terugkeert uit de slaapstand.
802Y-02C