<Tijdklok/Energie instellingen>

In dit gedeelte worden de timer- en energie-instellingen beschreven.
<Datum- & tijd instellingen>
<Instellen> <Voorkeuren> <Tijdklok/Energie instellingen>
Het instellen van de huidige datum en tijd is erg belangrijk. Voor instructies over het configureren van de instellingen raadpleegt u De datum/tijd instellen.
<Tijdweergave>
<Instellen> <Voorkeuren> <Tijdklok/Energie instellingen>
U kunt instellen of de tijd wordt weergeven in 24-uur of in 12-uur.
<Inst. voor snelle opstart vr hoofdsch.>
<Instellen> <Voorkeuren> <Tijdklok/Energie instellingen>
Als u deze functie instelt op <Aan>, duurt het minder lang voordat u bewerkingen op het scherm kunt uitvoeren nadat de machine is ingeschakeld.
<Automatische resettijd>
<Instellen> <Voorkeuren> <Tijdklok/Energie instellingen>
U kunt de tijdsperiode opgeven waarin bent afgemeld en het scherm automatisch teruggaat naar de standaardinstelling.
<Beperk Automatische resettijd>
<Instellen> <Voorkeuren> <Tijdklok/Energie instellingen>
Als u deze functie instelt op <Aan>, kunnen algemene gebruikers <Automatische resettijd> en <Functie na automatische reset> niet meer instellen.
<Functie na automatische reset>
<Instellen> <Voorkeuren> <Tijdklok/Energie instellingen>
U kunt instellen of het standaardscherm voor <Standaardscherm bij opstarten/herstellen> in <Weergave-instellingen> of het onmiddellijk voorafgaande scherm moet worden weergegeven bij het opstarten nadat automatisch resetten is gestart.
<Auto uitschakeltijd>
<Instellen> <Voorkeuren> <Tijdklok/Energie instellingen>
Met de modus Automatisch afsluiten wordt de machine automatisch uitgeschakeld als het scherm van de machine een bepaalde tijd na het activeren van de sluimermodus niet is gebruikt.
<Auto. uitschakeling wekelijkse timer>
<Instellen> <Voorkeuren> <Tijdklok/Energie instellingen>
U kunt het tijdstip instellen waarop de machine elke dag van de week automatisch wordt afgesloten. Als u deze functie gebruikt, hoeft u de machine niet elke dag handmatig uit te schakelen.
<Sluimermodus toestaan tijdens fout>
<Instellen> <Voorkeuren> <Tijdklok/Energie instellingen>
U kunt instellen of de machine in de Auto-slaapstand gaat wanneer er een fout is opgetreden.
<Automatische sluimertijd>
<Instellen> <Voorkeuren> <Tijdklok/Energie instellingen>
U kunt instellen na hoeveel tijd de machine automatisch naar de sluimermodus gaat wanneer er geen bewerkingen worden uitgevoerd.
<Energieverbruik in Sluimermodus>
<Instellen> <Voorkeuren> <Tijdklok/Energie instellingen>
U kunt de hoeveelheid energie instellen die de machine in de Sluimer-modus verbruikt.
<Automatische wekelijkse sluimertijd>
<Instellen> <Voorkeuren> <Tijdklok/Energie instellingen>
U kunt de machine instellen om dagelijks, elke dag van de week, op een bepaald tijdstip naar de Sluimer-modus te gaan.
<Tijdsinst. v. auto. gradatie-aanpassing>
<Instellen> <Voorkeuren> <Tijdklok/Energie instellingen>
U kunt automatische gradatieaanpassing elke dag op een vooraf ingestelde tijd uitvoeren.
<Inst. eindtijd enrgbesp.modus/slmermodus>
<Instellen> <Voorkeuren> <Tijdklok/Energie instellingen>
U kunt de tijd instellen voor het herstellen uit de sluimermodus.
802Y-073