Controleren van het aantal pagina's voor afdrukken

U kunt afzonderlijke totalen controleren voor het aantal pagina's dat wordt gebruikt voor kleurafdrukken en zwart-witafdrukken. Het aantal afdrukken omvat afdrukken van de geheugenmedia afdruk en de lijst, en ook afdrukken van gegevens van computers.
1
Selecteer <Contr. tellerstand> op het <Home> -scherm. Het scherm <Home>
2
Selecteer <Tellerinformatie>.
3
Controleer het totale aantal afgedrukte pagina's.
<113: Totaal (Zwart-wit/klein)>
Toont het totale aantal afgedrukte zwart-witpagina's.
<123: Totaal (Full-clr + één kleur/klein)>
Toont het totale aantal afgedrukte kleurenpagina's.
<301: Afdruk (Totaal 1)>
Toont het totale aantal afgedrukte pagina's.
Druk op <Bewakingsdienst>  <Communicatietest> om communicatie met de externe bewakingsserver te controleren. Wanneer deze functie wordt uitgevoerd, worden gegevens op het apparaat tijdelijk naar de externe bewakingsserver verzonden. Het is nodig om communicatie tussen het apparaat en de server die de service levert in te schakelen om deze functie te kunnen gebruiken.
U kunt een lijst afdrukken met het aantal pagina's dat voor het afdrukken is gebruikt.
Afdrukrapport  <Tellerrapport>
Neem voor meer informatie over telcondities contact op met uw dealer of servicevertegenwoordiger.
802Y-08H