Basisschermen

In dit gedeelte worden de diverse schermen beschreven die op het scherm worden weergegeven.
Het scherm <Home>
Het scherm <Home> wordt weergegeven wanneer u op   (Home) drukt. Het scherm <Home> of het instellingenscherm verschijnt op het scherm, zodat u functies zoals <Geheugenmedia> en <Mobiel portaal> kunt starten. U kunt het scherm ook gebruiken om informatie te controleren, zoals foutmeldingen en de bedieningsstatus van de machine. Items op het scherm <Home>
Het scherm <Menu>
Selecteer <Instellen> om het scherm <Menu> weer te geven. Druk eerst op deze knop om wijzigingen aan te brengen voor elke instelling, zoals beheerinstellingen, weergave-instellingen en netwerkinstellingen.

Actueel menuniveau

De schermnaam van het huidige niveau wordt weergegeven.

Instellingenlijst

Instellingen die bij het actuele menuniveau horen, worden in een lijst weergegeven.
Wanneer er geen menu volgt onder het lagere niveau, wordt het instellingenscherm weergegeven.
Het scherm <Statusmonitor>
Wanneer u op  (Statusmonitor) drukt, wordt het scherm <Statusmonitor> weergegeven. Op dit scherm kunt u de afdrukstatus controleren, evenals de resterende hoeveelheid toner en papier.
Foutscherm
Als er een fout optreedt, worden er soms instructies weergegeven voor het oplossen van de fout. Volg in dat geval de aanwijzingen op het scherm om het probleem op te lossen. Maatregelen bij elk bericht
Voorbeeld: In het geval van een papierstoring
Selecteer <Wrgavevolg. (Start)> om het scherm <Home> aan te passen door de knoppen te verplaatsen. Het scherm aanpassen
U kunt instellingen voor de schermweergave wijzigen, zoals welk scherm verschijnt zodra de machine wordt aangezet en of de melding verschijnt hoeveel papier en toner er nog is. <Weergave-instellingen>
U kunt instellen welk scherm moet worden weergegeven wanneer een bepaalde tijd zonder bewerkingen is verstreken. <Functie na automatische reset>
802Y-01U