Afdrukken vanaf een computer beperken

U kunt afdrukken vanaf een computer (Afdrukken vanaf een computer) beperken, zodat alleen specifieke documenttypen kunnen worden afgedrukt. U kunt de machine ook zo configureren dat documenten niet worden afgedrukt tenzij de gebruiker op de machine bevoegd is (Documenten in de wachtrij afdrukken). U kunt de machine ook beperken tot alleen versleuteld en beveiligd afdrukken van documenten, waarmee lekken van gegevens als gevolg van onbeheerde afdrukken of niet-beveiligde afdrukgegevens kan worden voorkomen. Beheerdersbevoegdheden zijn nodig om deze instellingen te kunnen configureren.

Afdrukken vanaf een computer verbieden

U kunt instellen dat gebruikers geen documenten mogen afdrukken vanaf een computer.
<Inst.>  <Functie-instellingen>  <Printer>  <Beperk printeropdrachten>  <Aan>  Selecteer de beperkingsuitzonderingen

Afdrukinstellingen met geforceerd in de wachtrij zetten configureren

 
Bij het afdrukken van documenten vanaf een computer kunt u afdrukgegevens in de machine vasthouden en voorkomen dat documenten direct worden afgedrukt (Documenten in de wachtrij afdrukken). U kunt de machine zo instellen dat afdrukken pas wordt uitgevoerd wanneer de gebruiker op de machine bevoegd is. Zo wordt de beveiliging verbeterd en wordt het risico verlaagd dat andere mensen gevoelige documenten kunnen inzien of per ongeluk meekrijgen. Beheerdersbevoegdheden zijn nodig om deze instellingen te kunnen configureren.
1
Start de UI op afstand. De Remote UI (UI op afstand) starten
2
Klik op [Instellingen/Registratie] op de portaalpagina. Remote UI (UI op afstand)-scherm
3
Klik op [Printer] [Afdrukken].
4
Selecteer [Geforceerd in de wachtrij], stel de noodzakelijke instellingen in en druk op [OK].
U kunt gedetailleerde voorwaarden voor het in de wachtrij zetten van afdrukopdrachten instellen, zoals de gebruiker of het IP-adres. Als er geen condities zijn ingesteld, worden alle afdrukopdrachten in de wachtrij gezet, behalve opdrachten van niet-geïdentificeerde gebruikers. Als er geen condities zijn ingesteld en als er een afdrukopdracht van een niet-geïdentificeerde gebruiker wordt ontvangen, wordt deze geannuleerd en niet in de wachtrij gezet.
De voorwaarden instellen voor het in de wachtrij zetten van documenten
De gedetailleerde instellingen voor afdrukken met geforceerd in de wachtrij zetten configureren
U kunt gedetailleerde instellingen configureren voor documenten die in de wachtrij voor afdrukken zijn gezet, zoals hoelang ze moeten worden opgeslagen en hoe ze moeten worden weergegeven. <Afdrukken>
Importeren/exporteren in batch
Deze instelling kan worden geïmporteerd/geëxporteerd met modellen die ondersteuning bieden voor het importeren in batch van deze instelling. De gegevens van instellingen importeren/exporteren
Deze instelling is opgenomen in [Basisinformatie instellingen/registratie] bij het exporteren van batches. Alle instellingen importeren/exporteren

Andere beperkingen instellen

1
Start de UI op afstand. De Remote UI (UI op afstand) starten
2
Klik op [Instellingen/Registratie] op de portaalpagina. Remote UI (UI op afstand)-scherm
3
Klik op [Printer]  [Afdrukken].
4
De andere beperkingen instellen.
[Opdracht verwijderen na afdrukken]
Schakel dit selectievakje in om opdrachten te verwijderen nadat ze zijn afgedrukt.
[Alleen geëncrypte afdrukopdrachten toestaan]
Schakel dit selectievakje in om alleen geëncrypte beveiligde afdrukopdrachten van computers te ontvangen.
[Domeinnaam vereisen om mijn opdracht te bepalen]
Schakel dit selectievakje in om de afdrukopdrachten van inloggebruikers te bepalen zoals „gebruikersnaam + domeinnaam.”
[Toon opdrachten van andere gebruiker]
Schakel dit selectievakje in om de opdrachten van andere gebruikers dan de geverifieerde gebruikers weer te geven.
[Beperk verwijderen opdrachten van andere gebruiker]
Schakel dit selectievakje in als u wilt toestaan dat opdrachten van andere gebruikers dan de geauthenticeerde gebruiker worden verwijderd wanneer de opdrachten van andere gebruikers dan de geauthenticeerde gebruiker worden weergegeven.
[Id. hfd-/kl. letters vr gebr.naam]
Schakel dit selectievakje in om gebruikersnamen hoofdlettergevoelig te maken.
[Autom. afdr.functie bij aanmelden inschak.]
Schakel dit selectievakje in als u wilt toestaan dat opdrachten die geforceerd in de wachtrij worden gezet, automatisch worden afgedrukt wanneer elke gebruiker zich aanmeldt.
[Pin vr Wissen taak nodig]
Schakel dit selectievakje in om de gebruiker te vragen een PIN in te voeren bij het verwijderen van een beveiligde afdrukopdracht.
Importeren/exporteren in batch
Deze instelling kan worden geïmporteerd/geëxporteerd met modellen die ondersteuning bieden voor het importeren in batch van deze instelling. De gegevens van instellingen importeren/exporteren
Deze instelling is opgenomen in [Basisinformatie instellingen/registratie] bij het exporteren van batches. Alle instellingen importeren/exporteren
802Y-04X