De status en logboeken controleren

U kunt de Remote UI (UI op afstand) gebruiken om de status te controleren van documenten in de wachtrij te controleren, evenals van logboeken voor documenten die al zijn verwerkt. U kunt u ook de status van de machine controleren, zoals foutgegevens en de resterende hoeveelheid verbruiksmaterialen.
Wanneer persoonlijk verificatiebeheer wordt gebruikt, kunt u voorkomen dat gebruikers handelingen uitvoeren op de opdrachten van andere gebruikers op het scherm <Statusmonitor>. <Beperk toegang taken andere gebr.>

De status van afdrukken controleren

U kunt de status controleren van documenten die in de wachtrij voor afdrukken staan. U kunt ook een document voorafgaand aan andere uitvoeren, of een document annuleren.
Start de Remote UI (UI op afstand) [Status monitor/Annuleren]  [Opdrachtstatus] onder [Afdrukken]

Bedieningsknoppen

[Annuleren]: Afdrukken is geannuleerd. Het geannuleerde document is verwijderd en kan niet worden hersteld.
[Volgende afdrukken]: Het document wordt meteen nadat het huidige document is voltooid, uitgevoerd.
[Pauze]: U kunt het afdrukken annuleren. Klik op [Hervatten] om verder te gaan met het afdrukken van een document dat is onderbroken.

Documentpictogram

Klik op het pictogram om de gedetailleerde gegevens over het document weer te geven.

Het opdrachtlogboek controleren

U kunt een logboek voor documenten die zijn afgedrukt of ontvangen weergeven.
Start de Remote UI (UI op afstand) [Status monitor/Annuleren]  [Opdrachtlog]

[Opslaan in CSV-formaat]

De logboekgegevens kunnen op de computer worden geëxporteerd en opgeslagen als een CSV-bestand (*.csv).

Functieselectie

Selecteer de functie die u wilt controleren, en klik op [Weergave]. De weergegeven functies kunnen variëren afhankelijk van het model van uw machine en de optionele apparatuur.

Controleren van de machinestatus

U kunt een scala aan gegevens over de machine controleren, zoals foutgegevens, de hoeveelheid resterende papier en toner, gegevens over aangesloten optionele apparatuur en het totale aantal pagina's dat tot nu toe is afgedrukt.
Start de Remote UI (UI op afstand)  [Status monitor/Annuleren] Selecteer het item dat u wilt controleren
802Y-053