De Universal Print gebruikersinstellingen configureren

Configureer deze instellingen als u gebruikers wilt beheren die geverifieerd zijn door middel van gebruikersverificatie en hun bijbehorende Universal Print-afdrukopdrachten. Universal Print kan toch worden uitgevoerd zonder deze instellingen te configureren.

Ingesteld door de gebruiker

1
Start de UI op afstand. De Remote UI (UI op afstand) starten
2
Klik op [Instellingen/Registratie] op de portaalpagina. Remote UI (UI op afstand)-scherm
3
Klik op [Gebruikersbeheer]  [Authentificatiebeheer].
4
Voer [Gebruikersnaam voor Universal Print:] in [Informatie voor Universal Print] in.
Voer in [Gebruikersnaam voor Universal Print:] het emailadres of telefoonnummer in dat gebruikt wordt in het Microsoft 365-account.

Ingesteld door de Beheerder

1
Start de UI op afstand. De Remote UI (UI op afstand) starten
2
Klik op [Instellingen/Registratie] op de portaalpagina. Remote UI (UI op afstand)-scherm
3
Klik op [Gebruikersbeheer]  [Authentificatiebeheer].
4
Klik op [Bewerken] voor de gebruiker om in te stellen.
Als de Universal Print-gebruiker niet is geregistreerd
Klik op [Gebruiker toevoegen] en registreer de gebruikersinformatie. Voer bij het registreren van de gebruikersinformatie de [Gebruikersnaam voor Universal Print:] in [Informatie voor Universal Print] in.
5
Voer [Gebruikersnaam voor Universal Print:] in [Informatie voor Universal Print] in.
Voer in [Gebruikersnaam voor Universal Print:] het emailadres of telefoonnummer in dat gebruikt wordt in het Microsoft 365-account.
6
Klik op [Bijw.].

Door de beheerder ingesteld met een CSV-bestand

U kunt gebruikers met gebruikersverificatie koppelen aan een Microsoft 365-account door een CSV-bestand te bewerken.
1
Start de UI op afstand. De Remote UI (UI op afstand) starten
2
Klik op [Instellingen/Registratie] op de portaalpagina. Remote UI (UI op afstand)-scherm
3
Klik op [Gebruikersbeheer]   [Authentificatiebeheer]   [Instellingen voor Universal Print].
4
Klik op [Start exporteren].
Als er geen gebruikersinformatie aan een Microsoft 365-account is gekoppeld, kunt u de instellingen niet configureren met behulp van een CSV-bestand. Klik op [Toewijzing toevoegen...], voeg de bijbehorende gebruiker toe en klik vervolgens op [Start exporteren].
5
Het geëxporteerde CSV-bestand bewerken
Voer een geregistreerde gebruikersnaam in „mcp_uid” in.
Voer in „azureaccount_name” het emailadres of telefoonnummer in dat gebruikt wordt in het Microsoft 365-account.
6
Klik op [Importeren] en geef het bestand op dat in stap 5 bewerkt is.
7
Klik op [Start importeren].
Als de verificatiemethode is ingesteld op [Picture Login] en [Gebruikersregistratiemethode:] is ingesteld op [Automatisch opslaan wanneer taak wordt ontvangen], wordt de volgende informatie geregistreerd als gebruikersinformatie voor een taak uitgevoerd door het Microsoft 365-account genaamd „user1@example.com”.
Instellingen geregistreerd in de gebruikersdatabase
Gebruikersnaam: user1@example.com
Universal Print-instellingen
Gebruikersnaam: user1
Microsoft 365-account: example.com
Informatie weergegeven op het aanmeldscherm voor aanmelden met afbeelding
user1
example.com
Selecteer bij het afdrukken „user1@example.com” op het bedieningspaneel om aan te melden selecteer <Afdrukken> druk af.
802Y-031